Till huvudinnehåll

Skolenkäten

Nu är Skolenkäten stängd. Resultaten från årets omgång kommer i maj. Vilka skolor som deltagit kan du se i listan nedan.

Vilka har deltagit i Skolenkäten?

Skolenkäten görs en gång per år och under 2024 deltar totalt 155 kommuner och 372 enskilda huvudmän. Vilka huvudmän som deltar kan du ta del av nedan.

Huvudmän som deltar i Skolenkäten 2024

Resultat Skolenkäten

Här hittar du resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten. Resultaten finns sammanställt i Excelformat för varje deltagande skola och skolhuvudman. 

Resultat från Skolenkäten

Resultaten finns även sammanställt i pdf-rapporter och är sökbara i Skolverkets söktjänst. 

Skolverkets statistiktjänst

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 6 mars 2024