Till huvudinnehåll

Viktigt att elever på sfi får öva på att prata svenska

Elever på sfi får sällan öva på att prata svenska när de läser på distans. Det visar Skolinspektionens granskning av den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (komvux i sfi).

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (komvux i sfi) har en viktig roll att fylla. Elever med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att lära sig och utveckla sin svenska för att kunna kommunicera och delta aktivt i såväl vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.

Trots detta ser vi i vår granskning att många elever som läser på distans inom komvux i sfi sällan får öva på att prata med varandra. Undervisningen på distans innebär dessutom mycket självstudier, vilket gör att studierna i många fall inte varieras tillräckligt.

- Om elever på sfi får lite utrymme att prata svenska, ökar barriären att komma in i samhälle och arbetsliv. Många kontakter i samhället bygger på att vi ska kunna föra dialog, exempelvis med sjukvården, myndigheter eller barnens skola. Det är oroande att vi fortsatt ser många och tydliga kvalitetsproblem inom sfi, till exempel med distansstudier och med individanpassning. Huvudmän måste förstärka sina insatser, menar Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör.

Granskningen visar att elever som läser på distans ofta saknar lärande tillsammans med andra elever. Dessutom finns sällan någon interaktion mellan eleverna i distanskurserna.

- Det är viktigt att de som driver sfi-undervisning ser till att alla elever får likvärdiga möjligheter att lära sig svenska. Och att undervisningen ger eleverna möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Distansundervisning är dessutom ett viktigt alternativ för de elever som bedriver andra studier, är föräldralediga eller av andra anledningar har svårt att ta sig till en fysisk plats, säger Olivia Öberg, utredare på Skolinspektionen.

I granskningen har 30 verksamheter ingått, varav 16 bedriver närundervisning, och 14 bedriver undervisning på distans. Granskningen är viktig del av ett regeringsuppdrag.

Här kan du läsa rapporten ”Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare”.

För mer information kontakta:

Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 25 maj 2023