Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Västsvenska gymnasiet att bedriva el- och energiprogrammet

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Idrottens Skola i Göteborg AB, huvudman för Västsvenska gymnasiet, att bedriva el- och energiprogrammet. Återkallandet görs på grund av att det under lång tid förekommit allvarliga brister i utbildningen.

Skolinspektionens beslut innebär att Idrottens Skola i Göteborg AB inte får driva el- och energiprogrammet på Västsvenska gymnasiet i Göteborg vidare. Återkallandet gäller från och med 1 juli 2024.

Orsaken till återkallelsen är att bristerna är allvarliga och inom ett område som är centralt för el- och energiprogrammet.

Beslutet kan överklagas

Idrottens Skola i Göteborg AB har möjlighet att överklaga beslutet.

Här kan du ladda ner beslutet för Västsvenska gymnasiet

För mer information kontakta

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 13 juni 2024