Till huvudinnehåll

Skillnader mellan pojkar och flickors möjligheter till framtida studier

Elever på yrkesprogram måste själva välja om de vill läsa behörighetsgivande kurser för att få högskolebehörighet. Men ofta skiljer sig möjligheterna mellan kvinnodominerade och mansdominerade program.

Publicerat: 2021-12-07

Fler flickor än pojkar läser kurser på gymnasiet för att få högskolebehörighet. Skolinspektionens granskning visar att en orsak kan vara att elever på mansdominerade program ofta behöver läsa fler kurser än elever på kvinnodominerade program.

- Skolor med vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet ger eleverna avsevärt bättre möjligheter att läsa in grundläggande behörighet inom sitt ordinarie gymnasieprogram. Till skillnad från skolor med bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet. Där behöver eleverna nästan alltid läsa ett utökat program, vilket naturligtvis innebär en högre arbetsbelastning, säger Marlene Giertz, projektledare för rapporten.

I granskningen ser vi att det finns skillnader mellan pojkars och flickors möjligheter till framtida studier och arbetsliv. Resultaten kan även ha betydelse för det jämställdhetspolitiska målet om att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

- De flesta skolor har organiserat utbildningen så att eleverna har praktiska möjligheter att läsa in behörigheten. Men flera av skolorna behöver fortfarande utveckla arbetet. Dessutom arbetar knappt hälften av skolorna med att uppmärksamma och analysera skillnader mellan olika elevgrupper och olika program kopplat till behörighetsgivande kurser, berättar Marlene Giertz.

Här kan du läsa rapporten ”Grundläggande högskolebehörighet - En rättighet och ett frivilligt val för elever på yrkesprogram”

För mer information kontakta

Marlene Giertz, projektledare för rapporten 08-586 080 96

Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022