Regelbunden tillsyn första halvåret 2017

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över hur många skolenheter Skolinspektionen har besökt inom den regelbundna tillsynen och vilka brister Skolinspektionen sett på skol- och huvudmannanivå. I rapporten finns även statistik över viten.
Statistik över regelbunden tillsyn första halvåret 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Tabeller

OBS! Alla tabeller är i Excel-format och öppnas i nytt fönster.

Övergripande tabeller, brister per bedömningsområde

Prioriterad tillsyn av skolor
Grundskola
Gymnasieskola

Bastillsyn av skolor
Grundskola
Gymnasieskola

Tillsyn av huvudmän
Grundskola
Gymnasieskola

Detaljerade tabeller, brister på skol- och huvudmannanivå

Prioriterad tillsyn av skolor
Grundskola
Gymnasieskola

Bastillsyn av skolor 
Grundskola
Gymnasieskola

Tillsyn av huvudmän
Grundskola
Gymnasieskola

Beslut om vite

Beslut om förelägganden med viten 2011- juni 2017

Halvårsstatistiken är preliminär och kommer att ersättas av helårssiffror.