Start

Almedalen 2016

Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Här kommer flera myndigheter och andra viktiga aktörer att hålla seminarier med barnets rättigheter i fokus. Skolinspektionen och BEO kommer att vara på plats och arrangerar två egna seminarier.

Barnrättstorget finns på S:t Hansgatan 21.

Läs mer om Barnrättstorget

Program

Tio år – tio miljoner. Om kränkningar i skolan.

Tio år har gått sedan det blev möjligt för barn att få skadestånd för kränkningar i skolan. Sedan dess har anmälningarna till Barn- och elevombudet ökat för varje år, och över 10 miljoner har delats ut i skadestånd. Vad har lagen haft för konsekvenser och vad händer nu? Vissa elever som anmäler faller fortfarande mellan stolarna, och inget tyder på att mobbningen minskar.

Medverkande: Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud
Tid: Måndag 4 juli 14.40-15.40

Presentation från seminariet

När elever tappas bort - om unga helt eller delvis utanför skolan

Många unga står idag helt eller delvis utanför skola och utbildning. Det kan handla om elever med omfattande frånvaro, avhopp eller elever som inte klarar sina studier. Vi vet att god utbildning är en stark skyddsfaktor mot ett framtida socialt och yrkesmässigt utanförskap. Gör vi då tillräckligt för att behålla och få tillbaka dessa elever till skolan? Ta del av Skolinspektionens samlade kunskap på området.

Medverkande: Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen
Tid: Måndag 4 juli 16-17.

Presentation från seminariet

Andra seminarier

Generaldirektör Helén Ängmo deltar i flera seminarier om skolan:

Ge skolan förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag
Arrangör: Dyslexiförbundet
Tid: 4 juli 8.30

Ge eleverna rätt till heltidsstudier
Arrangör: Industirrådet och Teknikcollege
Tid: 4 juli 10.45

Lärares förutsättningar och behov för att kunna möta nyanlända barn och elever
Arrangör: Lärarförbundet
Tid: 5 juli 9.30

Vem ansvarar för barnens hälsa?
Arrangör: Psykologförbundets yrkesförening för psykologer i förskola och skola, Psifos
Tid: 5 juli 12.30

Läs mer i Almedalens officiella program

Kostnader

Kostnaderna för Skolinspektionens och BEO:s deltagande är cirka 60 000 kr. Summan täcker seminarieavgifter för Barnrättstorget, resor och boende samt informationsmaterial.

Den här sidan kommer att uppdateras ifall nya arrangemang tillkommer.