Till huvudinnehåll

För vårdnadshavare och elever

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor i Sverige och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Du har även möjlighet att lämna uppgifter om missförhållanden i skolan eller förskolan till oss. Här har vi samlat information om vår verksamhet för dig som är vårdnadshavare eller elev.

Hur sker kontakten från Skolinspektionen till vårdnadshavare?

Skolinspektionen kontaktar endast vårdnadshavare under kontorstid. Vi kontaktar inte vårdnadshavare utanför kontorstid. Kontakt sker då via telefon eller e-post, beroende på vilka kontaktuppgifter du som vårdnadshavare lämnat till oss. Om du är osäker på vem som ringer kan du kan alltid be att få återkomma för att kontrollera att personen i fråga arbetar på myndigheten.