Till huvudinnehåll

Kommuner saknar kunskap om varför elever avbryter studier på Komvux

Varje år avbryter var femte kursdeltagare en grundläggande eller gymnasial kurs på Komvux. Trots detta visar Skolinspektionens granskning att få kommuner har tillräcklig kunskap om varför eleverna avbryter sina studier.

Publicerat: 2021-11-10

Komvux spelar en viktig roll för vuxnas fortsatta lärande, samhällets kompetensförsörjning och integration. Komvux utgör också ett viktigt utbildnings- och arbetsmarknadspolitiskt instrument.

Samtidigt avbryter var femte kursdeltagare på grundläggande eller gymnasial nivå en kurs. Och ändå är kunskapen om studieavbrotten hos majoriteten av de granskade huvudmännen vag.

Granskningen visar att många av de uppföljningar kommunerna gör innehåller för lite information för att det ska gå att genomföra en relevant analys av orsakerna till att elever avbryter sina studier. Det gör det svårt för huvudmännen att avgöra om och hur utbildningen behöver utvecklas för att motverka avbrotten. 

- De flesta huvudmän och rektorer som ingår i granskningen bedriver ett förebyggande arbete och gör flera insatser som kan främja att elever fullföljer studier. Men samtidigt ser vi att många av huvudmännen och rektorer behöver utveckla arbetet med att undersöka vad studieavbrotten beror på. Det skulle ge bättre och mer träffsäkra insatser, säger Johanna Chung rapportskribent på Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i 30 kommunala huvudmäns och rektorers långsiktiga och systematiska arbete för att främja att elever fullföljer sina studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Här kan du läsa rapporten

”Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning”

För mer information kontakta

Johanna Chung, rapportskribent 08-586 083 22

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022