Till huvudinnehåll
En grupp lågstadieelever spexar inför kameran på en skolgård

Särskild kvot för nyanlända

Fristående skolor med kösystem kan skapa en särskild kvot för nyanlända elever. På så sätt får de en chans att börja på skolor med kösystem.

Ansökan

Vi gör ingen bedömning i samband med anmälan utan registrerar bara de uppgifter som huvudmannen lämnar.

Tänk på att:

  • Anmälan till Skolinspektionen ska göras varje läsår.
  • En separat ansökan ska skickas in till kommunen.
  • Behörig företrädare för huvudmannen ska göra anmälan.

Ansökningsformulär
Anmälan om tillämpning av särskild kvot (Word-fil)

Mejla ansökan till skolinspektionen@skolinspektionen.se med ämnesraden ”Ansökan om särskild kvot” eller posta den till Skolinspektionen, enheten för tillståndsprövning, Box 23069, 104 35 Stockholm

Du som huvudman bestämmer om skolan ska använda sig av särskild kvot. Den kan införas när som helst, men urvalsgrunderna får inte ändras under pågående antagnings- och urvalsprocess. De elever som kan tas in med denna kvot ska ha varit bosatt i Sverige i mindre än två år före starten av det aktuella läsåret.

Den särskilda kvoten kan användas vid urval för:

  • Förskoleklasser
  • Grundskolor
  • Grundsärskolor

Fristående skolor som har begränsat sitt mottagande, exempelvis till elever i behov av särskilt stöd för sin utveckling, kan inte använda särskild kvot

Senast uppdaterad: 15 juli 2020