Till huvudinnehåll
En skolbyggnad under klarblå himmel

Starta eller utöka en fristående skola

Ansökan för att starta eller utöka en fristående skola med start HT 2023 är stängd.

Vem kan ansöka?

Du som ansöker behöver ha full rättskapacitet. Om du är en juridisk person behöver du vara registrerad hos registeransvarig myndighet för att ansökan ska kunna godkännas. Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas i ansökan. Observera att det är viktigt att skicka med alla uppgifter annars kan ansökan avvisas.

Vem kan skriva under?

För juridiska personer ska ansökan undertecknas av behörig firmatecknare. Om annan än behörig firmatecknare undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas.

Om du inte är en juridisk person kan du skriva under själv.

Avgifter nyetablering och utökning

När du lämnat in ansökan skickas ett mejl med instruktioner för inbetalning. Avgiften måste betalas i samband med ansökan för att ärendet ska prövas.

Nyetablering av fristående skola 35 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet  25 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet med avvikelse från de nationella programmen 10 000 kronor

 

Om du gör ansökningar för fler skolenheter samtidigt ska du göra en inbetalning per ansökan. 

Om du gör fler ansökningar för samma skolenhet i ett inskick ska endast en avgift betalas. Exempelvis om du ansöker om att starta en skolenhet (35 000 kr) och samtidigt ansöker om avvikelse inom de nationella programmen (10 000 kr) ska du betala en avgift på 35 000 kr och inte 45 000 kr.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag var den 31 januari 2022 för skolstart 2023.

Observera att:

  • Skolförordningen/gymnasieförordningen föreskriver att en ansökan ska vara inkommen senast den 31 januari året innan utbildningen ska starta.
  • Det alltid är sökanden som på egen risk och med eget ansvar ska se till att komma in med handlingar i rätt tid.
  • Skolinspektionen tar ställning till när en handling skall anses vara inkommen i varje enskilt fall det råder oklarheter.

Ansökan ska lämnas in digitalt via Skolinspektionens webbformulär.

Byte av huvudman

Vid byte av huvudman behöver nuvarande huvudman och sökande huvudman underteckna ett medgivande.

2022 medgivande återkalla vid byte av huvudman.docx

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se.

Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om tillstånd och om att starta fristående skola.

Tillstånd för fristående skola

Starta fristående skola

Senast uppdaterad: 21 juli 2020