Till huvudinnehåll

Förändringar i gymnasieskolan

Nya bestämmelser i gymnasieförordningen påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar.

Bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. Mer info finns på Skolverkets hemsida.

Förändringar

- En enskild huvudman som har ett godkännande som avser inriktningen djur på naturbruksprogrammet ska anses ha ett godkännande för den eller de nya inriktningarna (djurvård och/eller hästhållning) som huvudmannen har anmält till Skolinspektion. Tiden för att anmäla nya inriktningar har gått ut. Om anmälan inte har kommit in upphör äldre godkännanden att gälla.

- En enskild huvudman som har ett godkännande som avser inriktningen skog på naturbruksprogrammet ska anses ha ett godkännande för den eller de nya inriktningarna (naturturism och/eller skogsbruk) som huvudmannen har anmält till Skolinspektion. Tiden för att anmäla nya inriktningar har gått ut. Om anmälan inte har kommit in upphör äldre godkännanden att gälla.

Sammanslagning av inriktningarna pedagogiskt arbete och socialt arbete till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Den som har ett godkännande som avser inriktningarna pedagogiskt arbete eller socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet ska anses ha ett godkännande för inriktningen pedagogiskt och socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet och behöver inte ansöka på nytt.

Sammanslagning av inriktningen frisör och yrkesutgången hår- och makeupstylist samt tillägg av yrkesutgången barberare till den nya inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist.

Den som har ett godkännande som avser inriktningen frisör på hantverksprogrammet samt inriktningen övriga hantverk och som har anordnat utbildning till hår- och makeupstylist ska anses ha ett godkännande för inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist på hantverksprogrammet och behöver inte ansöka på nytt.

Samtliga inriktningar tas bort

Den  som har ett godkännande som avser inriktningarna hotell och konferens samt turism och resor på hotell- och turismprogrammet ska anses ha ett godkännande för hotell- och turismprogrammet utan inriktningar. Ett sådant godkännande gäller så länge hotell- och turismprogrammet är utan inriktningar.

Inriktningen färskvaror, delikatesser och catering tas bort

Ett godkännande som avser inriktningen färskvaror, delikatesser och catering på restaurang- och livsmedelsprogrammet ska upphöra att gälla för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. För utbildning som påbörjats före utgången av juni 2021 ska godkännande upphöra att gälla senast vid utgången av juni 2025.

- inriktningen godshantering tas bort

Ett godkännande som avser inriktningen godshantering på fordons- och transportprogrammet ska upphöra att gälla för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. För utbildning som påbörjats före utgången av juni 2021 ska godkännande upphöra att gälla senast vid utgången av juni 2025.

inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation.

Den som har ett godkännande som avser inriktningen ventilationsteknik på VVS- och fastighetsprogrammet ska anses ha ett godkännande för inriktningen ventilation på VVS- och fastighetsprogrammet och behöver inte ansöka på nytt.

- blir försäljnings- och serviceprogrammet. Inriktningen administrativ service avvecklas 1 juni 2022.

En huvudman som har ett godkännande som avser handels- och administrationsprogrammet ska anses ha ett godkännande för försäljnings- och serviceprogrammet.

Senast uppdaterad: 20 november 2020