Start

Skolenkäten

Resultatet från vårens omgång av Skolenkäten på skol- och huvudmannanivå är nu sammanställt i excelformat.
Statistik från Skolenkäten våren 2017

En analys av omgången publiceras preliminärt i juni 2017.

Alla enkätresultat

Här hittar du resultat från Skolenkäten för kommuner, skolor, företag och svarsgrupper. 
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Resultatet från Skolenkäten finns även sammanställt i Excelformat. Här kan du ladda ner resultatet för alla skolenheter, sorterat på huvudman från tidigare omgångar och snart även för vårens omgång:
Statistik om Skolenkäten

Skolinspektionen gör även en statistisk sammanställning på total nivå över vad vårens enkät visade. Denna beräknas bli klar juni 2017. När den är klar kommer du kunna ladda ner den på våra statistiksidor. Redan nu hittar du äldre statistiska sammanställningar över Skolenkäten här:
Statistik om Skolenkäten

Så gjordes Skolenkäten våren 2017

Dessa grupper fick svara på enkäten

Skolenkäten vänder sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

De här frågorna ställde vi

Här kan du se vilka frågor som ingår i de olika enkäterna våren 2017:

Föräldrar 
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i förskoleklass VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster) 
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundskolans årskurs 1-9 VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster) 
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundsärskola VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Elever 
Skolenkäten till elever i årskurs 5 VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster) 
Skolenkäten till elever i årskurs 9 och år 2 VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Pedagogisk personal 
Skolenkäten till pedagogisk personal VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler som finns. Det kallas regelbunden tillsyn. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. När Skolinspektionen väljer ut vilka skolor som ska besökas spelar enkätresultatet en viktig roll. Här kan du läsa mer om vår regelbundna tillsyn:
Regelbunden tillsyn

En del av svaren kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever:
www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

När granskas din verksamhet?

Här ser du vilket år Skolinspektionen planerar att besöka landets kommuner och utbildningsföretag:
När besöks din kommun eller företag?