Pågående inspektioner

Regelbunden tillsyn

Här kan du se när vi planerar att granska din kommun eller utbildningsföretag. Här finns också en lista med kontaktuppgifter till den som ansvarar för tillsynen i en viss kommun eller av en viss fristående huvudman:
Kontaktpersoner för regelbunden tillsyn
När granskas din kommun eller utbildningsföretag?