Start

Pågående inspektioner

Regelbunden tillsyn

Här kan du se när vi planerar att granska din kommun eller utbildningsföretag. Här finns också en lista med kontaktuppgifter till den som ansvarar för tillsynen i en viss kommun eller av en viss fristående huvudman:
Kontaktpersoner för regelbunden tillsyn
När granskas din kommun eller utbildningsföretag?

Tillsyner och granskningar inom vissa områden

Här ser du vilka kvalitetsgranskningar, riktade tillsyner och oanmälda kvalitetsgranskningar vi arbetar med just nu. Med hjälp av länkarna hittar du även kontaktuppgifter till den som ansvarar för respektive granskning:

Förskolans värdegrundsarbete
Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan
Lärande och utveckling i fritidshemmets undervisning
Obehöriga lärare
Sex och samlevnad
Skolbibliotek