Start

Obehöriga lärare

Skolinspektionen ska under perioden april 2017 till september 2017 granska och bedöma undervisningens organisering på 28 skolenheter där det finns obehöriga lärare.

Huvudmän och rektorer står inför stora utmaningar vad gäller att säkra tillgången till legitimerade och behöriga lärare för undervisningen. Rektor i egenskap av pedagogisk ledare ansvarar dock oavsett lärarbrist för att organisera och skapa förutsättningar för lärare och annan personal att bedriva en undervisning som leder till elevers lärande och utveckling. 

Detta granskar vi

Granskningen ska besvara följande frågeställningar:

  1. Hur arbetar rektor för att så långt som möjligt använda legitimerade och behöriga lärare för undervisning?
  2. Hur leder och organiserar rektor skolans arbete för att säkerställa att eleverna får en undervisning med kontinuitet och som utgår från kunskapsmål när legitimerade och behöriga lärare saknas?
  3. Hur organiserar rektor skolans arbete med bedömning och betygsättning när legitimerade lärare sakas?
  4. Hur arbetar rektor med att introducera, följa upp och stödja undervisande lärare som saknar rätt behörighet?
  5. På vilket sätt arbetar skolan så att lärare med legitimation och rätt behörighet kan ge stöd till undervisande lärare som saknar detta?

Så görs granskningen

I granskningen utgör intervjuer en central metod. För att besvara granskningens frågeställningar ska intervjuer med rektor, lärare och elever genomföras. Inspektörerna ska inför intervjuerna sammanställa och analysera dokument som begärs in från rektorn inför besöket. Dokumenten innefattar information om lärarnas behörighet samt skolans organisering av lärarna. Även tillgänglig statistik om skolan sammanställs för att få en bild och en förståelse av verksamheterna.

Detta leder granskningen till

Granskningen förväntas leda till kvalitetshöjande effekter för de skolor som ingått i granskningen och där Skolinspektionen identifierat utvecklingsområden. Effekterna kan som exempel vara att huvudmannen efter granskningsbeslut upprättar en plan för hur samverkan mellan lärare inom huvudmannens organisation kan komma till stånd. En annan tänkbar effekt kan vara att huvudmannen efter granskningsbeslut genomför förändringar i organisering eller resursfördelning så att rektorerna får bättre förutsättningar att leda och utveckla undervisningen inom sin skolenhet.

Genom den övergripande rapporten kommer Skolinspektionen lyfta och sprida de utvecklingsområden och goda exempel som har framkommit i granskningen. Målsättningen är att därigenom uppmärksamma beslutsfattare, rektorer, huvudmän och lärare på vilka insatser som kan behövas för att utveckla undervisningen givet de stora utmaningar som finns vad gäller lärarsituationen. På så sätt kan en tänkbar följdeffekt bli att elever som idag undervisas av obehöriga lärare får en undervisning av högre kvalitet och därmed bättre förutsättningar att nå målen för utbildningen. 

Här görs granskningen

KommunSkola 
Berg Stenstavik åk 7-9 
Bjuv Jens Billeskolan 7 – 9 
Borlänge Immanuelskolan, stiftelselsen Immanuel 
Fagersta Risbroskolan 
Göteborg  Fiskebäcksskolan 6-9 
Hässleholm  Västerskolan 7-9
Hörby  Ludvigborgs fristående skola, ekonomiska förening  
Jönköping  Kunskapsskolan Jönköping, Kunskapsskolan i Sverige AB
Karlskrona  Friskolan Svettpärlan AB
Kristianstad  Antonskolan Blekedamm, Anton Utbildning AB 
Kungsbacka  Hedeskolan 4-9 
Landskrona  Landskrona School of Sports AB, Landskrona BOIS Fotbolls Akademi AB  
Markaryd  Strömsnässkolan
Motala  Fria InterMilia skola 
Nacka  Kunskapsskolan Saltsjöbaden, Kunskapsskolan i Sverige
Nordanstig  Bergsjö Centralskola år 7-9 
Nyköping  Fokusskolan, Nyfo AB 
Sollentuna  Futuraskolan Rådan, Futuraskolan AB 
Stockholm  Bäckhagens skola 
Söderhamn  HamnaSkolan, Ellithan AB
  Stenbergaskolan 
Södertälje  Södertälje friskola AB
Timrå  Ala skola 
Upplands-Bro  Broskolan 
Vallentuna  Vallentuna friskola AB 
Vetlanda Vetlanda friskola, Vetlanda bibelcenter, stiftelsen 
Åmål  Kristinebergskolan 2 
Österåker  Åkers friskola F-9, Österåkers friskola AB