Start

Lärande och utveckling i fritidshemmets undervisning

I fritidshemmet ges begreppet undervisning en vid tolkning där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Fritidshemmens undervisning ska bland annat ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på olika sätt och ge eleverna möjlighet att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Tidigare studier ger sammantaget en bild av att det finns en hel del utmaningar när det gäller kvaliteten i fritidshemmens verksamhet samt hur verksamheten i fritidshemmen leds och styrs. Rektorernas styrning av fritidshemmens undervisning är ofta svag.

Detta granskar vi

Syftet med granskningen är att bedöma i vilken grad undervisningen i fritidshemmen genomförs och styrs, så att den främjar elevernas lärande och utveckling.

Granskningen ska besvara dessa frågor:

  1. I vilken grad och på vilka sätt främjar undervisningen elevernas förmåga att:

    a. kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften?

    b. utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle?
  2. I vilken grad och på vilka sätt främjar rektorn undervisningen inom områdena kommunikation samt natur, teknik och samhälle?
  3. Vilka är de tänkbara förklaringarna till att undervisningen i olika grad främjar elevernas förmågor inom områdena kommunikation samt natur, teknik och samhälle?

Så görs granskningen

De 24 fritidshem som ingår i granskningen har valts ut genom ett strukturerat geografiskt urval där storstäder, förorter till storstäder och glesbygd ingår. Fokus för granskningen är elever i fritidshem från förskoleklass till årskurs tre.

I granskningen kommer tre huvudsakliga metoder för insamling av utredningsmaterial att användas: insamling av dokument och verksamhetsuppgifter, intervjuer och observationer.

Detta leder granskningen till

Granskningen förväntas leda till en kvalitetshöjning i de granskade verksamheterna när det gäller att utbildningen främjar elevernas lärande och utveckling.

Den förväntas också leda till en kvalitetsförbättring ske av rektorns pedagogiska ledarskap när det gäller att leda och styra verksamheten i fritidshemmet, så att personalen främjar elevernas lärande och utveckling.

Skolinspektionen kommer sammanfatta de övergripande resultaten för hela granskningen i en rapport. Genom den övergripande rapporten ska Skolinspektionen lyfta och sprida de utvecklingsområden och goda exempel som har framkommit i granskningen. På det viset får fler huvudmän och rektorer än de granskade ta del av resultaten och slutsatserna och kan därmed påbörja ett eget förbättringsarbete på respektive fritidshem.

Här görs granskningen

KommunSkola
Emmaboda Långasjö skola
Göteborg Grevegårdsskolan
Göteborg Solbackeskolan
Göteborg Tångenskolan
Huddinge Stenmoskolan
Kristianstad Antonskolan Österäng
Kungsbacka Toråsskolan
Mjölby Veta skola
Motala Dansäterskolan
Motala Godegård skola
Nordmaling Hörnsjö friskola
Nyköping Buskhyttans skola
Robertsfors Jenningsskolan
Skurup Mölleskolan
Stockholm Förskola Skola Via Emilia
Stockholm Östermalmsskolan
Strömsund Grevåkerskolan Hammerdal
Upplands-Bro Härneviskolan
Vilhelmina Strandskolan
Vingåker Sävstaskolan
Värmdö Lemshaga Akademi
Växjö Gemla skola
Örebro Hagaskolan
Österåker Ljusterö skola