Start

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet

Det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen i förskolan genomförs i enlighet med styrdokumenten. Huvudmannen har även ansvar för att det finns fungerande system för att leda verksamheten mot de nationella målen. I detta ingår att systematiskt och kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Huvudmannen ska också skapa förutsättningar för att verksamheterna ska kunna nå målen och avgöra vilka resurser som ska tilldelas för att säkerställa kvalitet och likvärdighet.

Såväl forskning som kvalitetsgranskningar och tillsyn har konstaterat att det finns stora olikheter i huvudmännens styrning och ledning av förskolan, vilket kan riskera likvärdigheten i barns utbildning.

Detta granskar vi

Syftet med granskningen är att granska hur huvudmannen styr och stödjer förskolan mot måluppfyllelse enligt de nationella målen, främst förskolans läroplan. Granskningen tar därför utgångspunkt i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Följande frågeställningar ska besvaras:

  1. Tydliggör huvudmannen mål för uppföljning av förskolans verksamhet som tar utgångspunkt i läroplanen?
  2. På vilket sätt genomför huvudmannen uppföljning av förskolans måluppfyllelse som kan ligga till grund för analyser och förbättringsåtgärder?
  3. Hur genomför huvudmannen uppföljning av resursfördelningen till förskolan som utgår från barnens olika förutsättningar och behov?
  4. I vilken grad genomför huvudmannen förbättringsåtgärder med utgångspunkt i analyser av förskolans verksamhet?

Så görs granskningen

Skolinspektionen kommer att granska 33 huvudmän, såväl kommunala som enskilda. Det kommer att ske genom analyser av huvudmännens dokumentation av sitt systematiska kvalitetsarbete med förskolan samt intervjuer. Intervjuerna genomförs på tre olika nivåer:

  1. representanter för den politiska ledningen/styrelsen för utbildningsföretaget,
  2. representanter för förvaltningsledningen/områdeschef för utbildningsföretaget och
  3. ett slumpmässigt urval av förskolechefer.

Detta leder granskningen till

Varje granskad huvudman kommer att få ett verksamhetsbeslut där eventuella utvecklingsområden definieras. Skolinspektionen kommer även att sammanfatta resultatet av hela granskningen i en övergripande rapport. Den övergripande rapporten förväntas bidra till att belysa hur huvudmän för förskolan arbetar med kvalitetsutveckling av verksamheten. På så sätt kan granskningen bidra till att huvudmän förbättrar hur mål kan formuleras för förskolan, men också hur uppföljning och analys av förskolans resultat och måluppfyllelse kan göras.

Huvudmän som ingår i granskningen

Kommunala huvudmänEnskilda huvudmän
Alingsås Frilufts Förskolor i Stockholm AB 
Enköping Förskolorna Upptäckarna AB
Grästorp Förskoleteamet Helianthus Aktiebolag
Hallsberg LiCa Förskolor Aktiebolag 
Halmstad Medborgarskolan Region Väst
Huddinge Skrattegi Förskolor AB
Härjedalen TP Förskolor AB
Järfälla  
Krokom  
Kävlinge  
Lund  
Lycksele  
Simrishamn  
Skara  
Sollefteå  
Stenungsund  
Sundbyberg  
Svenljunga  
Söderköping  
Torsby  
Tranemo  
Uppvidinge  
Vaxholm  
Vännäs  
Åtvidaberg  
Älvdalen  
Örebro