Start

Helhet och sammanhang på yrkesprogrammen

Utbildningen i gymnasieskolan ska ge en god grund både för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Det är viktigt att eleven får en helhetsbild av utbildningens olika delar och förstår hur dessa hänger ihop. Skolinspektionen har gjort flera granskningar av yrkesprogrammen som visar på brister i yrkesprogrammens kvalitet, bland annat problem med ett otillräckligt sammanhang i utbildningarna.

Knappt 70 procent av eleverna på yrkesprogrammen tar gymnasieexamen inom den förväntade studietiden. I gymnasieutredningen liksom läroplanen för gymnasieskolan betonas helhet och sammanhang som ett sätt att motivera elever och underlätta deras lärande. I detta arbete framstår lärares samverkan och rektors ledarskap som två nyckelfaktorer.

Detta granskar vi

Nu granskar Skolinspektionen hur skolorna skapar helhet och sammanhang i utbildningen för eleverna på yrkesprogrammen, utifrån de kunskaper som uttrycks i examensmålen. Granskningen fokuserar på lärares samverkan och på hur rektor bedriver sitt pedagogiska ledarskap för att skapa en sammanhållen utbildning för eleverna.

Lärares samarbete kommer att granskas liksom hur undervisningen genomförs och planeras med utgångspunkt i examensmålen. Skolinspektionen kommer även att granska hur den arbetsplatsförlagda och den skolförlagda utbildningen organiseras och genomförs för att ömsesidigt bidra till helhet och sammanhang och utveckla elevens kunskaper i enlighet med examensmålen. Vidare kommer rektors arbete med att skapa förutsättningar för samarbete att granskas. Det gäller såväl organisatoriska och fysiska förutsättningar som kulturella förutsättningar och lärares möjligheter till kompetensutveckling.

Granskningen görs på 36 gymnasieskolor i hela landet, på dessa tre program: barn- och fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Inspektörerna kommer besöka skolorna under vårterminen 2017 och intervjua rektorer, lärare, elever och handledare.

Detta leder granskningen till

Efter besöken får var och en av de granskade skolorna ett beslut. I beslutet ges en beskrivning av granskningens resultat och vilka utvecklingsinsatser som behövs för att höja kvaliteten i verksamheten. Resultatet från granskningen i sin helhet sammanfattas i en övergripande rapport.

Utvalda skolor

KommunSkolor
Emmaboda Wilhelm Moberggymnasiet
Eskilstuna Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet
Fagersta NVU Brinellskolan
Finspång Curt Nicolingymnasiet
Gotland Wisbygymnasiet
Helsingborg Rönnowska skolan
Helsingborgs sportgymnasium
Jönköping Erik Dahlbergsgymnasiet
Kalix Furuhedsskolan
Kalmar Jenny Nyströmskolan
Karlstad Tingvallagymnasiet
Kristianstad Milnergymnasiet
Kungsbacka Aranäsgymnasiet
Landskrona Selma Lagerlöfgymnasiet
Lidköping De la Gardiegymnasiet
Mjölby Kungshögaskolan
Motala Carlslunds utbildningscenter
Nacka Nacka gymnasium
Nyköping Nyköpings gymnasium
Olofström Nordenbergsskolan
Sala Västmanlands Naturbruksgymnasium
Skellefteå Baldergymnasiet
Tidaholm Rudbecksgymnasiet
Täby Åva gymnasium
Upplands Väsby Peabskolan
Uppsala Grillska gymnasiet, Yrkesplugget
Vetlanda Njudungsgymnasiet
Värmdö Gustavsbergs gymnasium
Västerås Hahrska gymnasiet
Växjö Växjö Fria gymnasium
Örebro Virginska gymnasiet
Örnsköldsvik Örnsköldsviks gymnasium
Östersund Jämtlands gymnasium
Östhammar Bruksgymnasiet