Start

Förskolans arbete med särskilt stöd

Förskolan måste klara av att hjälpa och stödja alla barn, oavsett vilka svårigheter de kan befinna sig i. Barn i förskolan ska vid behov ges särskilt stöd enligt skollagen.

I förskolans läroplan lyfts fram att förskolan har ett särskilt ansvar för barn i svårigheter: "Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt". Förskolans verksamhet ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Hur många barn som tillfälligt eller mer varaktigt är i behov av särskilt stöd i förskolan finns det inga säkra siffror på. Det finns inte heller så mycket forskning om förskolans arbete med tidiga insatser och särskilt stöd och därmed begränsat med kunskap om de metoder som används. Det är därför oklart hur förskolor lyckas med sitt uppdrag att utveckla verksamheten, för att barn i behov av särskilt stöd ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Detta granskar vi

Granskningens syfte är att utreda om förskolan har beredskap och arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd, så att de får möjlighet att utveckla sin sociala delaktighet och sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Utifrån syftet ska följande frågeställningar besvaras:

  1. Har förskolan arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd?
  2. Tillgodoses behov av särskilt stöd så långt som möjligt i den ordinarie verksamheten?
  3. Finns det stödfunktioner och stödstrukturer som kan bistå förskolepersonalen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd?

Så görs granskningen

Granskningen omfattar 35 förskolor, varav 7 är fristående och 28 kommunala. Hur dessa förskolor arbetar med barn i behov av särskilt stöd ska utredas via intervjuer, observationer och dokumentstudier. För att få en så tydlig bild som möjligt av förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd, ska projektet i intervjuer och observationer söka efter konkreta exempel på arbetssätt och förhållningssätt.

Detta leder granskningen till

Projektets mål är att synliggöra utvecklingsområden och identifiera goda exempel. Granskningen förväntas, i de fall utvecklingsområden identifierats, leda till att arbetet med barn i behov av särskilt stöd på de granskade förskolorna förbättras. De förskolor som granskas får ett beslut som skickas till berörd förskolechef och huvudman.

Projektet förväntas även leda till att alla förskolor och deras huvudmän uppmärksammas på det ansvar som förskolor har gällande barn i behov av särskilt stöd. I en övergripande rapport ska problematik beskrivas och de goda exemplen lyftas fram för att ge vägledning och incitament för att arbeta med utveckling inom det aktuella området.

Här görs granskningen

KommunVerksamhet
Alvesta Backens förskola/Torsåsby
Avesta Blåkullen förskola
Berg Karlavagnen 
Ekerö Gräsåkers förskola
Fagersta Raketen
Gotland Björkdungen förskola
Göteborg Förskolan Arken
Föräldrakooperativet Sagolunden
Hammarö Skogsdungens förskola
Helsingborg Nyckelpigans förskola
Håbo Backsippans förskola
Hässleholm Stubbens förskola
Jönköping Sveahälls förskola
Kalix Norrskenet Kalix
Karlstad Hybelejens förskola
Kristianstad Kristianstad Montessori
Kungsbacka Ivarsgårdens förskola
Lidköping Torsborgs förskola
Motala Förskolan Österstad
Nyköping Kanntorps Förskola
Oskarshamn Påskallaviks Förskola
Skellefteå Asterns förskola
Solna Augustendals Förskola
Stockholm Förskolan Abrahamsbergsvägen 92
Förskolan Gläntan
Förskolan Hinderstorps gränd 27 (Regnbågen)
Förskolan Lyckebo
Förskolan Svea
Sputnik ekonomisk förening
Sölvesborg Hörviks förskola
Tyresö Montessoriförskolan Klinten
Växjö Föräldrakooperativet Eken
Åstorp Trollskogens förskola
Älmhult Hallaryds förskola
Östersund Ottfjällets förskola