Start

Flerspråkiga barn i förskolan

Språket är centralt för att kunna fortsätta det livslånga lärandet i utbildning och arbete, därför är det viktigt för barnen att de så tidigt som möjligt ges möjlighet att utveckla sina språkliga färdigheter. Enligt skollagen har förskolan en central roll när det gäller barnens utveckling. Där står också att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Personalens förhållningssätt och kunskap om språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är viktiga komponenter för att lyckas med arbetet. Förskolan har i uppdrag att stimulera barnens olika modersmål i den dagliga verksamheten. Det betyder inte att personalen behöver kunna barnens respektive modersmål, men flerspråkig personal och lärare i modersmål kan utgöra ett bra stöd för både barn och personal.

Detta granskar vi

Det övergripande syftet med kvalitetsgranskningen är att bedöma om de granskade förskolorna medverkar till att flerspråkiga barn utvecklas så långt som möjligt i sina språk.

Huvudfrågeställningen är: Arbetar förskolorna för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling?

För att besvara huvudfrågeställningen ska följande delfrågor ingå:

  • Finns strategier och förutsättningar på förskolan för att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling?
  • Uppmuntras och skapas möjligheter för flerspråkiga barn att använda svenska och sitt/sina modersmål i förskolans dagliga verksamhet?

Så görs granskningen

Projektet kommer granska 35 förskolor i 35 olika kommuner under perioden augusti till november 2016.

Under granskningen kommer inspektörer besöka förskolorna och observera verksamheten. Inspektörerna kommer också. intervjua förskollärare, annan personal och förskolechef. Därutöver begärs dokumentation in från förskolorna.

Detta leder granskningen till

Skolinspektionen tar fram verksamhetsrapporter med tillhörande beslut, där de utvecklingsområden som framgår i granskningen meddelas berörda förskolechefer och huvudmän. Senast ett år efter beslut följer Skolinspektionen följer upp vidtagna åtgärder utifrån de angivna utvecklingsområdena. Skolinspektionen kommer även sammanfatta resultatet av hela granskningen i en övergripande rapport.

Här görs granskningen

KommunFörskola
Ale Surte förskola
Alingsås Bolltorps förskola
Borås Parkgården
Falun Kvarnen
Färgelanda Höjdens förskola
Gotland Kabyssen förskola
Habo Upptäckaren
Haninge Flygande mattan
Hjo Hammaren
Karlskoga Skogsduvans förskola
Knivsta Hasselbackens musikförskola
Kramfors Brunne
Krokom Täppans förskola, Krokom
Laholm Öringe montessoriförskola
Lidköping Lilleskogs förskola
Lycksele Johan Skyttes
Malmö Hedmätarens förskola
Mellerud Åsens förskola
Salem Galaxen
Simrishamn Solrosens förskola
Skara Korallen
Skövde Förskolan Kameleonten
Solna BMA-Göran Perssons väg
Staffanstorp Åkershus
Stenungsund Blå Musslans Förskola
Sundbyberg Sleipner förskola
Svenljunga Torsgårdens förskola
Tingsryd Sörgårdens förskola
Torsås Eklövet
Ulricehamn Nitta förskola
Upplands bro Ekhammar fd Blåsippan
Uppsala Flöjtens fsk
Vimmerby Norrängen
Vänersborg Kumlien
Östhammar Diamanten