Start

Ansök här

Sista ansökningsdag

Ansökan ska göras senast den 31 januari 2018 för skolstart 2019. Detta gäller även ansökan om avvikelser inom de nationella programmen.

Observera att:

 • Skolförordningen/gymnasieförordningen föreskriver att en ansökan ska vara inkommen senast den 31 januari året innan utbildningen ska starta.
 • Det alltid är sökanden som på egen risk och med eget ansvar ska se till att komma in med handlingar i rätt tid.
 • Skolinspektionen tar ställning till när en handling skall anses vara inkommen i varje enskilt fall det råder oklarheter.

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du fyller i ansökan och hur den ska undertecknas:

Information innan du ansöker
Så undertecknar du ansökan

Ansökan kan lämnas/skickas till Skolinspektionen:

 • Digitalt via webbformulär senast den 31 januari 2018.
 • Per post till: Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. Ansökan anses vara inkommen i rätt tid om den har sorterats på postkontor före kl. 24.00 den 31 januari 2018.
 • I Skolinspektionens brevinkast/brevlåda på Sveavägen 159, Stockholm.
  Observera att brevlådan kommer att tömmas kl. 24.00 den 31 januari 2018. Ansökningar som läggs i brevlådan efter det kommer att betraktas som för sent inkomna.

Godkännande som huvudman för fristående skola

Webbformulär för ansökan om godkännande som huvudman

Starta eller utöka skola, skolstart HT 2019 (extern länk, nytt fönster) 

Se tidigare ansökningar

Om du tidigare har ansökt med skolstart 2018 kan du fortfarande se dina inskickade ansökningar på sidan för Skolinspektionens ansökningsformulär.

Avvikelser inom de nationella programmen

Här kan du läsa om vad som gäller för avvikelser inom de nationella programmen:

Avvikelser inom de nationella programmen

Webbformulär för ansökan om avvikelser

Använd webbläsaren Firefox för att undvika problem när du gör ansökan.

Skolverkets ansökningsformulär (extern länk, nytt fönster)

Det finns inte någon blankett för att ansöka om riksrekryterande idrottsutbildning. Ansökan ska istället göras i en skrivelse där skälen ska anges. Sista ansökningsdatum för start 2019 är den 31 januari 2018.

Observera att den som ansöker om avvikelser måste ha ett godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i botten. Skolinspektionens webbformulär gällande skolstart 2019 hittar du högre upp på den här sidan.

Information om webbansökan

För dig som inte har ansökt tidigare, finns två möjligheter att komma igång:

 1. Klicka på "Skapa nytt konto" i webbformuläret och fyll i e-postadress och lösenord

  eller
 2. Logga in med BankID eller Mobilt BankID och ange din e-postadress. Observera att du måste ha angivit din e-postadress för att kunna skapa en ansökan.

För dig som tidigare har ansökt:

 • Logga in med lösenord eller BankID beroende på vilken metod du tidigare använde. Där finner du dina pågående och inskickade ansökningar.

Att arbeta med ansökningar:

 • Du kan lägga upp hur många ansökningar du vill.
 • Det finns en s.k. "mallfunktion" där du kan lägga in information som är gemensam för ansökningar i till exempel olika kommuner. Du kan sedan kopiera en ny ansökan från den befintliga mallen.
 • Du kan arbeta med flera ansökningar parallellt, spara uppgifter i vårt system, logga ut och sedan logga in och fortsätta att arbeta.
 • Skolinspektionen rekommenderar att du sparar ifylld text regelbundet.

Om du har glömt ditt lösenord:

 • Klicka på "Glömt lösenordet?" och fyll i din e-postadress. Du kommer då att få ett e-postmeddelande skickat till denna mailadress med ett nytt lösenord. Om du så önskar, kan du lätt ändra lösenordet under valet "Mina sidor" som du finner till vänster i menyn.

Vid eventuella problem, vänligen kontakta Skolinspektionen på friskolor@skolinspektionen.se

Underskrift

När ansökan är klar kan du antingen skicka in den och signera med e-legitimation, i form av bank-id, eller signera den via papper. Båda alternativen finns tillgängliga på inskickssidan.

Läs mer om e-legitimation:

Bankid.com: BankID e-legitimation (extern länk, nytt fönster)
Nordea.se: E-legitimation (extern länk, nytt fönster)
Telia.se: E-legitimation (extern länk, nytt fönster)

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: friskolor@skolinspektionen.se. Ange ditt diarienummer i kompletteringen.

Word-blanketter

Du som inte vill använda vårt webbformulär kan istället använda en Word-blankett. Kontakta enheten för tillståndsprövning friskolor@skolinspektionen.se så skickar vi blanketten till dig.

Tänk dock på att det oftast går fortare att behandla de ansökningar som kommer in via webbformuläret, vilket även innebär att du kan få beslutet tidigare om du använder webbformuläret.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid. Läs mer här:

Prövning utanför ordinarie ansökningstid