Start

Ansök här

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: friskolor@skolinspektionen.se. Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid. Läs mer här: 
Prövning utanför ordinarie ansökningstid