Start

Ansök här

Sista ansökningsdag

Ansökan ska göras senast den 31 januari 2017 för skolstart 2018. Detta gäller även ansökan om avvikelser inom de nationella programmen.

Observera att:

  • Skolförordningen/gymnasieförordningen föreskriver att en ansökan ska vara inkommen senast den 31 januari året innan utbildningen ska starta.
  • Det alltid är sökanden som på egen risk och med eget ansvar ska se till att komma in med handlingar i rätt tid.
  • Skolinspektionen tar ställning till när en handling skall anses vara inkommen i varje enskilt fall det råder oklarheter.

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du fyller i ansökan och hur den ska undertecknas:
Information innan du ansöker
Så undertecknar du ansökan

Ansökan kan lämnas/skickas till Skolinspektionen:

  • Digitalt via webbformulär senast den 31 januari 2017.
  • Per post till: Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. Ansökan anses vara inkommen i rätt tid om den har sorterats på postkontor före kl. 24.00 den 31 januari 2017.
  • I Skolinspektionens brevinkast/brevlåda på Sveavägen 159, Stockholm. Observera att brevlådan kommer att tömmas kl. 24.00 den 31 januari 2017. Ansökningar som läggs i brevlådan efter det kommer att betraktas som för sent inkomna.

Godkännande som huvudman för fristående skola

Här finns instruktioner till ansökan:

Nyetablering
Instruktion till ansökningsblanketterna för nyetablerad skola (PDF-fil, nytt fönster)

Utökning
Instruktion till ansökningsblanketterna för utökning av befintlig skola (PDF-fil, nytt fönster)

Ansök här

Webbformulär för ansökan om godkännande som huvudman
Starta eller utöka skola, skolstart HT 2018 (extern länk, nytt fönster)
OBS! Formuläret fungerar bäst i Internet Explorer. 

Här kan du ansöka om avvikelser inom nationella program:
Avvikelser inom de nationella programmen

Se tidigare ansökningar
Om du tidigare har ansökt med skolstart 2017 kan du fortfarande se dina inskickade ansökningar på sidan för Skolinspektionens ansökningsformulär.  

Information om webbansökan

Så här gör du:

  • Om du inte redan har ett konto börjar du med att skapa ett. Det kopplas till en mejladress som du väljer själv. Klicka på "Skapa nytt konto" i webbformuläret för att skapa en ny inloggning. Om du tidigare loggat in med samma mejladress går det inte att skapa en ny inloggning. Byt då mejladress, eller kontakta Skolinspektionen på friskolor@skolinspektionen.se
  • När du har skapat ett konto kan du lägga upp hur många ansökningar du vill. Du kommer åt alla ansökningar med hjälp av samma inloggningsuppgifter. Det finns en "mallfunktion" där man kan lägga in information som är gemensam för ansökningar i till exempel olika kommuner, sedan kan man skapa flera ansökningar av varje sort.
  • Du kan arbeta med flera ansökningar parallellt, spara uppgifter i vårt system, logga ut och sedan logga in och fortsätta arbeta. Skolinspektionen rekommenderar att du sparar ifylld text regelbundet.

Underskrift

När ansökan är klar kan du antingen skicka in den och signera med e-legitimation, i form av bank-id, eller signera den via papper. Båda alternativen finns tillgängliga på inskickssidan.

Läs mer om e-legitimation:

Bankid.com: BankID e-legitimation (extern länk, nytt fönster)
Nordea.se: E-legitimation (extern länk, nytt fönster)
Telia.se: E-legitimation (extern länk, nytt fönster)

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: friskolor@skolinspektionen.se. Ange ditt diarienummer i kompletteringen.

Word-blanketter

Du som inte vill använda vårt webbformulär kan istället använda en Word-blankett. Kontakta enheten för tillståndsprövning friskolor@skolinspektionen.se så skickar vi blanketten till dig.

Tänk dock på att det oftast går fortare att behandla de ansökningar som kommer in via webbformuläret, vilket även innebär att du kan få beslutet tidigare om du använder webbformuläret.