Start

Ansök här

Ansökan ska göras senast den 31 januari 2018 för skolstart 2019.

Ansökningsblanketter

Ansökan från enskild om godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå (Word-blankett, nytt fönster)
Ansökan från kommun om medgivande att vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå (Word-blankett, nytt fönster)

Underskrift av ansökan (försättsblad)

Blankett för underskrift av ansökan om internationell skola (Word-blankett, nytt fönster)

Skicka in per post eller e-post
Om du/ni ansöker per post ska ansökan skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm alternativt till friskolor@skolinspektionen.se.

Lämna ansökan hos Skolinspektionen
Du kan också lämna ansökan i Skolinspektionens brevinkast/brevlåda på Sveavägen 159, Stockholm.

Kompletteringar
Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: friskolor@skolinspektionen.se.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid.

Kontakta Skolinspektionen för mer information om du planerar för en sådan ansökan. E-post: friskolor@skolinspektionen.se, tel: 08-586 080 00, adress: Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm