Start

Förskoleenkäten

I mindre kommuner görs enkäten på alla förskolor i kommunen, i större kommuner görs enkäten på ett urval av förskolorna i kommunen. Enkäten görs både på kommunala och fristående förskolor.

Enkäten handlar bland annat om trygghet och omsorg, förskolans arbete med värdegrunden och barns inflytande, utveckling och lärande, samt vårdnadshavares uppfattning om den information de får från förskolan om sitt barn.

Höstens Förskoleenkät

Höstens omgång av Förskoleenkäten har nu öppnat. Förskolor i följande kommuner deltar hösten 2017: Göteborg, Huddinge, Halmstad, Gävle, Växjö, Sundsvall, Täby, Kalmar, Falun, Sundbyberg, Borlänge, Värmdö, Enköping, Katrineholm, Upplands-Bro, Gislaved, Staffanstorp, Karlskoga, Oskarshamn, Kumla, Köping, Kiruna, Östhammar, Bjuv, Habo, Svalöv, Höör, Flen, Hörby, Mönsterås, Heby, Lycksele, Kinda, Emmaboda, Ånge, Rättvik, Perstorp, Bräcke, Ockelbo, Ydre.

Vårens Förskoleenkät

I Förskoleenkäten för våren 2017 deltog 46 kommuner med sammanlagt 738 förskolor. Vi fick då in svar från över 23000 föräldrar och 6100 pedagoger.

Mer information om Förskoleenkäten våren 2017

Om resultatet

Enkäten är en del av Skolinspektionens satsning på förskolan, som sker på uppdrag av regeringen. Resultatet kommer att användas som underlag för myndighetens rapportering till regeringen, i syfte att ge en så fyllig bild som möjligt av förskolans kvalitet i Sverige.

Enkätresultatet används även som ett av flera underlag i myndighetens inspektionsarbete. Skolinspektionen gör då en samlad bedömning av hur kommunen ger förskolorna förutsättningar att kunna uppfylla kraven ibland annat skollag och läroplan.

Resultatet för de medverkande förskolorna och kommunerna går att ta del av som rapporter i pdf-format. I rapporterna redovisas svarsfrekvens, antal deltagande, antal svar och resultatet per fråga och frågeområde.

Resultatet från höstens omgång beräknas bli klart tidigast i december 2017.
Här kan du ta del av resultaten från tidigare enkätomgångar: 
SIRIS.

Här kan du ladda ner sammanställningar av det totala resultatet för tidigare enkätomgångar:
Statistik om Förskoleenkäten 

Delat ansvar för tillsynen av landets förskolor

Kommunerna har tillsynsansvar för de fristående förskolor som ligger i kommunen. Skolinspektionen har tillsynsansvar för kommunala förskolor. Skolinspektionen har också ansvar för att granska hur kommunerna tar sitt ansvar för tillsynen över fristående förskolor. 

Här kan du läsa mer om Förskolesatsningen