Skolor behöver utveckla kvaliteten i studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning för nyanlända elever innebär att de får stöd i undervisningen på sitt modersmål. Det finns inga formella krav på den som är studiehandledare, utan det är upp till rektorn att tillsätta en lämplig person.

– För nyanlända elever är det mycket viktigt att få begrepp och sammanhang förklarade på sitt modersmål, både för att kunna använda tidigare kunskaper och för att ta till sig nya. Studiehandledning på modersmålet ska ha ett pedagogiskt upplägg och en koppling till ämnen. Det är problematiskt om verksamheten i praktiken begränsas och får fokus på översättning, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat hur 14 grundskolor arbetar med studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9. Resultatet visar att inte alla elever får tillräckligt med stöd för att kunna uppnå kunskapskraven.

Skolinspektionen har identifierat ett antal utvecklingsområden för skolorna:

Huvudmän behöver följa upp kvaliteten

Huvudmännen behöver följa upp och utvärdera hur studiehandledning på modersmålet fungerar pedagogiskt och kvalitetsmässigt på skolorna i kommunen. Det är inte tillräckligt att exempelvis enbart följa upp tillgång till studiehandledning. Uppföljning behövs även av de personallösningar som huvudmän väljer till följd av en mycket ansträngd rekryteringssituation.

Studiehandledningen behöver bygga på kartläggning av elevens tidigare kunskaper

Innehåll och upplägg måste anpassas till elevens nivå vad gäller språk- och ämneskunskaper. Kartläggningen om elevernas tidigare kunskaper används inte alltid. Studiehandledarna "börjar om" utifrån egna bedömningar, vilket riskerar leda till att elevers kunskapsutveckling försenas.

Studiehandledarens uppdrag behöver tydliggöras

Det är viktigt att studiehandledning på modersmålet ses som ett pedagogiskt uppdrag. Uppdraget för studiehandledare på modersmålet planeras inte alltid med en tydlig koppling till undervisningen. Det behövs även en tydlig introduktion för studiehandledare i arbetet. Skolansvariga behöver även i betydligt högre grad ta ansvar för att studiehandledarna får tillräckliga kunskaper om svenska styrdokument och det svenska skolsystemet, samt ämneskunskaper.

Studiehandledare och ämneslärare behöver planera studiehandledningen i mer samverkan

Samverkan behövs för att lärare och studiehandledare får en gemensam bild av elevernas kunskaper och en gemensam förståelse för ämnet. Det är viktigt att rektor planerar för att sådan tid avsätts för såväl lärare som studiehandledare.

Om granskningen

Granskningen omfattar 14 grundskolor där det finns fler än en elev i årskurs 7–9 som får studiehandledning på modersmålet. Granskningen har genomförts genom intervjuer med representanter för huvudmannen, skolledning, ämneslärare, studiehandledare och elever som får studiehandledning samt brev från eleverna på deras starkaste språk.

Granskade huvudmän och skolor:

Alvesta kommun Hagaskolan

Degerfors kommun Stora Vallskolan

Falkenbergs kommun Söderskolan 6-9

Falu kommun Hälsinggårdsskolan 7-9

Göteborgs stad Nytorpsskolan 4-9

Götene kommun Liljestensskolan 1

Haparanda kommun Gränsskolan

Hedemora kommun Vasaskolan åk 7-9

Helsingborgs kommun Högastenskolan

Norrköpings kommun Borgsmoskolan

Norrtälje kommun Långsjöskolan

Nynäshamns kommun Viaskolan 6-9

Oxelösunds kommun Breviksskolan

Åstorps kommun Hyllinge skola

Presskontakt

För frågor till generaldirektör Helén Ängmo kontakta Skolinspektionens presstjänst, 08-586 080 60

För frågor om granskningen, kontakta projektledare Ingrid Jacobsson, 08-586 084 48