Start

Kommuner utvecklar särskild utbildning för vuxna

Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn av särskild utbildning för vuxna, som riktar sig till personer som är 20 år eller äldre med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Tillsynen omfattar ett kommunalförbund och 15 kommuner. 

– Flera av de granskade kommunerna har genomfört insatser för att stärka särskild utbildning för vuxna, vilket är positivt. Denna utveckling behöver fortsätta när det gäller flexibilitet och tydliga utbildningsplaner för eleverna, säger Gunnar Olausson, utredare, Skolinspektionen. 

– Det är också viktigt att kommunerna ordentligt informerar om möjligheterna att gå i särskild vuxenutbildning. För vissa i målgruppen kan utbildningsformen vara svår att hitta, säger Gunnar Olausson. 

Tidigare studier har signalerat att utbildningen fokuserat mer på omsorg än på kunskapsutveckling. Skolinspektionens granskning visar på delvis en annan bild: flertalet av de granskade kommunerna har fokus på kunskap och elevernas kunskapsutveckling. 

Men granskningen visar samtidigt att det finns områden som behöver stärkas på flera håll. Bland annat behöver mål i utbildningsplaner förtydligas, kursutbudet anpassas efter individuella behov och utbildningen behöver erbjudas jämt över året. För att kunna anpassa undervisningen behöver flera skolhuvudmän stärka sina system och rutiner för att fortlöpande ta reda på elevers förutsättningar och behov.

Skolinspektionens rapport

Skolinspektionens rapport kan laddas ned via www.skolinspektionen.se/sarvux 

Fakta: Skolinspektionens tillsyn

  • Tillsynen omfattar: Avesta, Boden, Jämtlands gymnasieförbund (Östersund), Jönköping, Lessebo, Lidköping, Mariestad, Norrköping, Stenungsund, Strängnäs, Sävsjö, Söderköping, Tyresö, Uddevalla, Värnamo, Österåker.
  • Den grundas på elevers individuella studieplaner samt på intervjuer med elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor samt företrädare för skolhuvudmännen.
  • Den genomfördes hösten 2015 och våren 2016. Skolinspektionen har under tillsynens gång fattat beslut om respektive huvudman och krävt åtgärder av de brister som pekats ut. I flera fall har kommunen rättat till bristerna och Skolinspektionen har kunnat avsluta tillsynen. 

Fakta: Särskild utbildning för vuxna

  • Totalt studerar cirka 4 000 elever i 191 kommuner inom särskild utbildning för vuxna
  • På grundläggande nivå ska utbildningen ge kunskaper på en nivå som motsvarar grundsärskolan eller träningsskolan inom grundsärskolan.
  • På gymnasial nivå ska utbildningen ge kunskaper på en nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program. 

Presskontakt

Gunnar Olausson, utredare, 076-192 49 12

Skolinspektionens presstjänst, 08-586 080 60