Status för rekrytering

Utredare tillståndsenheten Stockholm
 Dnr. 21-2018: 2494
Sista ansökningsdag 2018-04-01
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Registrator till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018:1904
Sista ansökningsdag 2018-02-27
Antal sökande  27
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Två jurister till Skolinspektionens rättsenhet
 Dnr. 21-2018:1247
Sista ansökningsdag 2018-03-09
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
HR-partner
 Dnr. 21-2018:1659
Sista ansökningsdag 2018-02-28
Antal sökande  43
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Kvalificerad ekonom med utvecklingsansvar till ekonomisk granskning 
 Dnr. 21-2018:1526
Sista ansökningsdag 2018-03-04
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Avdelningschef för inspektionsavdelningen i Stockholm 
 Dnr. 21-2018:1008
Sista ansökningsdag 2018-03-18
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår Ja 
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef enheten för Statistik
 Dnr. 21-2018:804
Sista ansökningsdag 2018-02-25
Antal sökande 12
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till anmälningsärenden i Lund
 Dnr. 21-2018:581
Sista ansökningsdag 2018-02-02
Antal sökande
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Sara Lundberg 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-02-09
 
Utredare/Statistiker till Enheten för Statistik i Stockholm
 Dnr. 21-2018: 321
Sista ansökningsdag 2018-02-11
Antal sökande 78 
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef till Lund
 Dnr. 21-2018:140
Sista ansökningsdag 2018-02-11
Antal sökande  41
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Avdelningschef till verksamhetsstöd vid Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2018: 95
Sista ansökningsdag 2018-01-28
Antal sökande  58
Genomgång av ansökningar pågår Klar
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Tillståndsenheten i Stockholm
 Dnr. 21-2017:11024
Sista ansökningsdag 2018-01-21
Antal sökande  86
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Frida Hedberg
Jonna Svanholm
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-02-08
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2017: 10968
Sista ansökningsdag 2018-01-21
Antal sökande  181
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande Lillie Eriksson Bäckwal, Renata Grelak, Erica Ström, Karin Persson Gode, Anders Forsberg, Davor Zovko
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-03-16
 
Jurist till Anmälningsärenden Stockholm
 Dnr. 21-2017: 10837
Sista ansökningsdag 2018-01-17
Antal sökande  59
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  Frida Sporrong
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-02-20
 
Utredare till Göteborg
 Dnr. 21-2017: 9330
Sista ansökningsdag 2017-11-24
Antal sökande  101
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Miriam Werlinder, Sofie Spetz, Henrik Sundgren
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-05
 
Chef till enheten för tillståndsprövning
 Dnr. 21-2017:10423
Sista ansökningsdag 2018-01-08
Antal sökande  41
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Mikael Carstensen
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2018-02-15 
 
Utredare till Lund
Dnr. 21-2017: 10099
Sista ansökningsdag 2017-12-15
Antal sökande  146
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  Anna Johansson, Carolin Backlund
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-02-01
 
Utredare med pedagogisk inriktning till Stockholm
Dnr. 21-2017: 9901
Sista ansökningsdag 2017-12-12
Antal sökande  95
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Ylva Gunnars, Erica Jonvallen
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-31
 Administratör till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 21-2017: 9804
Sista ansökningsdag 2017-12-01
Antal sökande  76
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  Mimika Kurdari
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-04
 
Jurist på enheten för anmälningsärenden Umeå
Dnr. 21-2017: 9456
Sista ansökningsdag 2017-11-30
Antal sökande  38
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Emelie Olovsson, Ingela Eriksson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-23
 
Utredare till Göteborg
 SöderDnr. 21-2017: 9514
Sista ansökningsdag 2017-11-29
Antal sökande  147
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Johanna Svedberg, Fredrik Nellemo
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-05
 
Administrativ assistent till Huvudkontoret i Stockholm
 Dnr. 21-2017: 7487
Sista ansökningsdag 2017-09-29
Antal sökande  41
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Hanne Berling
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-01-19
 
Utredare, Jurist till Linköping Söder
Dnr. 21-2017: 6936
Sista ansökningsdag 2017-09-16
Antal sökande  8
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Elin Hjulström
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2018-03-06