Start

Status för rekrytering

                  

Jurist till enheten för anmälningsärenden, Skolinspektionen i Lund
Dnr. 21-2017: 6646
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Antal sökande  41
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till enheten för anmälningsärenden, Skolinspektionen i Linköping
Dnr. 21-2017: 6990
Sista ansökningsdag 2017-08-29
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
Utredare, Jurist till Skolinspektionen i Stockholm
Dnr. 21-2017: 6272
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Antal sökande  42
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
Pressekreterare
Dnr. 21-2017: 6750
Sista ansökningsdag 2017-08-29
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
Utredare/projektledare Stockholm
Dnr. 21-2017:4257
Sista ansökningsdag 2017-06-26
Antal sökande  62
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  Roger Thuring
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-08-14
Jurister till Barn- och elevombudet
Dnr. 21-2017:6689
Sista ansökningsdag 2017-07-16
Antal sökande  31
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
Kvalificerad utredare inom effektutvärderingar
Dnr. 21-2017:4137
Sista ansökningsdag 2017-06-04 
Antal sökande 41
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Avbrutet
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 170703
Kvalificerad HR-partner
Dnr. 21-2017:3730
Sista ansökningsdag 2017-05-29 
Antal sökande 33
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande  Annika Fondelius
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  170627
Jurist till enheten för Anmälningsärenden i Stockholm
Dnr. 21-2017:4504
Sista ansökningsdag 2017-06-04 
Antal sökande 24
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  Anna Mlynska, Alen Islamovic, Sara Dahlstedt
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-06-29
Kommunikationschef i Stockholm
Dnr. 21-2017:4486
Sista ansökningsdag 2017-06-06 
Antal sökande 44
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande  Cecilia Liljenrud
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  170711
Verksamhetscontroller
Dnr. 21-2017:4354
Sista ansökningsdag 2017-06-06 
Antal sökande 27
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  Martin Björkäng
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-06-28
Utredare med juristprofil till Linköping
Dnr. 21-2017:4353
Sista ansökningsdag 2017-06-06 
Antal sökande 3
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Avbrutet
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan Nej
Administratör i Stockholm 
Dnr. 21-2017:3690
Sista ansökningsdag 2017-05-14 
Antal sökande 107
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande Linnea Thörnqvist, Maria Kostadinov
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-06-20
Utredare till analysenheten 
Dnr. 21-2017:3135
Sista ansökningsdag 2017-04-23 
Antal sökande 90
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Jenny Nilsson Folke
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan Ja 
Utredare till analysenheten
Dnr. 21-2017:3134
Sista ansökningsdag 2017-04-23 
Antal sökande 95 
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Nathalia Guaje
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan Ja
Enhetschef till rättsenheten 
Dnr. 21-2017:1896
Sista ansökningsdag 2017-04-18
Antal sökande 6
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Ja
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan Ja
Jurist till Barn- och elevombudet i Stockholm
Dnr. 21-2017:2965
Sista ansökningsdag 2017-04-20
Antal sökande 44
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Lukas Kanter
Hedwig Westerberg 
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2017-05-24 
Utredare/jurist i kvalitetsgranskning i Stockholm
Dnr. 21-2017:2836
Sista ansökningsdag 2017-04-18
Antal sökande 26
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Ja 
Tillsatt med sökande  Charlotte Rudebeck, Ida Östlund
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-06-20
Utredare i Lund
Dnr. 21-2017:2435
Sista ansökningsdag 2017-04-18
Antal sökande 219
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart 
Tillsatt med sökande Anna Sundman Marknäs,
Lena Oxelgren, Hanna Sjögren, Irene Arvidsson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan Ja 
Utredare, pedagog eller samhällsvetare, i Stockholm
Dnr. 21-2017:2374
Sista ansökningsdag 2017-04-05
Antal sökande 176 
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande  Gunilla Petersen, Lars-Henrik Bergström, Niklas Föhrer, Erik Ekström, Charlotte Ericsson, Indra Kullenberg, Terese Westin
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-06-20
Utredare, jurist, i Stockholm
Dnr. 21-2017:2362
Sista ansökningsdag 2017-04-04
Antal sökande 58
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  Anders Gullberg, Ida Östlund
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-06-21