Start

Status för rekrytering

Jurist till Anmälningsenheten Stockholm
Dnr.

 

21-2017: 7907
Sista ansökningsdag 2017-10-06
Antal sökande  55
Genomgång av ansökningar pågår Ja 
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Analysenheten
 Dnr. 21-2017: 7310
Sista ansökningsdag 2017-09-22
Antal sökande  26
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  

 

Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Tillståndsenheten i Stockholm
 Dnr. 21-2017: 7863
Sista ansökningsdag 2017-10-08
Antal sökande  23
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Kvalificerad ekonom till enheten för ekonomisk granskning
 Dnr. 21-2017: 7816
Sista ansökningsdag 2017-10-08
Antal sökande  27
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Lund
 Dnr. 21-2017: 7861
Sista ansökningsdag 2017-09-22
Antal sökande  3
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Ylva Alm Holmqvist Helena Larsson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-10-18
 
Administrativ assistent till Huvudkontoret i Stockholm
 Dnr. 21-2017: 7487
Sista ansökningsdag 2017-09-29
Antal sökande  41
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till enheten för Statistik
 Dnr. 21-2017: 7489
Sista ansökningsdag 2017-09-29
Antal sökande  44
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare Kvalitetsgranskning  Stockholm Väst
 Dnr. 21-2017: 7601
Sista ansökningsdag 2017-10-01
Antal sökande  76
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef Tillsyn sydost i Göteborg
 Dnr. 21-2017: 7632
Sista ansökningsdag 2017-09-28
Antal sökande  50
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Barn- och elevombudet 
 Dnr. 21-2017: 7572
Sista ansökningsdag 2017-09-24
Antal sökande  36
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande Kattlin Sanchez Loarte och Rima Cifci
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-10-19
 
 

Utredare Avdelning Stockholm

Dnr. 21-2017: 6760
Sista ansökningsdag 2017-09-01
Antal sökande  207
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
 

Kvalificerad Jurist till Rättsenheten

Dnr. 21-2017: 7400
Sista ansökningsdag 2017-09-22
Antal sökande  24
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare, Jurist till avdelning Stockholm
Dnr. 21-2017: 6272
Sista ansökningsdag 2017-09-24
Antal sökande  24
Genomgång av ansökningar pågår  Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Enhetschef inom regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning till  Lund
Dnr. 21-2017: 7262
Sista ansökningsdag 2017-09-17
Antal sökande  28
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Abruten
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-10-02
 
Administratör till Lund
Dnr. 21-2017: 7209
Sista ansökningsdag 2017-09-15
Antal sökande  133
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare, Jurist till Linköping Söder
Dnr. 21-2017: 6936
Sista ansökningsdag 2017-09-16
Antal sökande  8
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Skolinspektionen i Lund
Dnr. 21-2017: 6646
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Antal sökande  41
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Jurist till Anmälningsärenden Skolinspektionen i Linköping
Dnr. 21-2017: 6990
Sista ansökningsdag 2017-08-29
Antal sökande  10
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  Sofie Lindholm
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  170928
Utredare, Jurist till Skolinspektionen i Stockholm
Dnr. 21-2017: 6272
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Antal sökande  42
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår Nej
Tillsatt med sökande  Rekrytering avbruten
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-08-24
Pressekreterare
Dnr. 21-2017: 6760
Sista ansökningsdag 2017-08-29
Antal sökande 75
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande  Agnes Gidlund
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-10-06
Utredare/projektledare Stockholm
Dnr. 21-2017:4257
Sista ansökningsdag 2017-06-26
Antal sökande  62
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  Roger Thuring
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2017-08-14
Jurister till Barn- och elevombudet
Dnr. 21-2017:6689
Sista ansökningsdag 2017-07-16
Antal sökande  31
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  

Sofia Thrane, Emma Rossi Bolin, Caroline Larsson, Hanna Vest, Myrra Franzén, Elin Lilijenbladh

Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  170919
Kvalificerad utredare inom effektutvärderingar
Dnr. 21-2017:4137
Sista ansökningsdag 2017-06-04 
Antal sökande 41
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Avbrutet
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 170703