Start

Förskolebarn med målarfärg på fingrarna

Skolinspektionens förskoledag

Skolinspektionen har under de senaste åren besökt flera hundra förskolor, både kommunala och fristående. Vi har observerat förskolans dagliga verksamhet inom flera tematiska områden och intervjuat över tusen förskollärare, hela arbetslag och förskolechefer. Vi har även intervjuat huvudmän för kommunala och enskilt drivna förskolor.

Den stora förskoleenkäten som går ut till föräldrar och förskolepersonal varje termin har hittills besvarats av mer än 14 000 pedagogisk personal i förskolorna och mer än 75 000 föräldrar med barn i förskolan.

Sammantaget har Skolinspektionen samlat mycket kunskap om hur förskolan fungerar idag.

Under Skolinspektionens förskoledag får du ta del av aktuella och viktiga områden som förskolan behöver förbättra, men också framgångsfaktorer för utveckling. Du får även med dig många konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt som skapar god kvalitet i förskolan.

Konferensen kommer att ges på fyra orter:

  • 13/11 i Malmö
  • 17/11 i Stockholm
  • 20/11 i Göteborg
  • 22/11 i Umeå

Vilka vi vänder oss till

Konferenserna vänder sig i första hand till förskolechefer och andra med chefs- och ledningsfunktioner, berörda beslutsfattare och huvudmän inom förskolans område samt till förskollärare med strategiska funktioner.

Årets konferenser ersätter för detta år konferensen "Skolinspektionens dag".

Information om anmälan

I början av september öppnar vi upp för anmälan till konferensen.

Vill du att vi skickar dig en inbjudan till Skolinspektionens förskoledag direkt till din e-postadress, anmäl dig då som prenumerant till våra konferensinbjudningar nedan:

Information enligt personuppgiftslagen:

E-postadresser, liksom övrig information som skickas till Skolinspektionen, är generellt sett allmänna handlingar vilket innebär att allmänheten kan ha rätt att ta del av informationen. Skolinspektionen kommer att använda e-postadresserna för att skicka ut nyhetsbrev och publikationer samt inbjudningar till webbinarier och konferenser. I och med prenumeration samtycker jag till att Skolinspektionen behandlar min e-postadress för dessa ändamål.

Frågor om konferensinnehållet?

Kontakta Skolinspektionen: forskoledagen@skolinspektionen.se

Varmt välkommen!