Start

Skolinspektionens dag 2016

Se en inspelning av konferensen här:
Youtube.com: Skolinspektionens dag 2016 - en skola för alla (extern länk, nytt fönster)

Konferensen fokuserade på skolans arbete med anpassning, stöd och likvärdighet.

Under dagen fick deltagarna ta del av skolornas arbete med extra anpassningar i undervisningen, elever med långtidsfrånvaro, skolornas arbete kring kränkningar på internet, undervisningen i svenska och kommunernas aktivitetsansvar, och mycket mer. Vi blickade även framåt mot framtidens skola och lyfte, utifrån en norsk statlig studie, vilka kunskaper och färdigheter framtidens elever behöver ha med sig in på framtidens arbetsmarknad.

Konferensen gästades av många intressanta och kunniga föreläsare, både från Skolinspektionen och av externt inbjudna talare. Särskilt inbjudna var pedagogikprofessor Sten Ludvigsen från Oslo universitet, som lett studien "Fremtidens skole", Hege Nilssen, generaldirektören för norska Utdanningsdirektoratet, och pedagogikprofessor Daniel Sundberg från Linnéuniversitetet i Växjö.

Medverkade gjorde även:
• Helén Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen
• Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, BEO
• Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund
• Bodil Båvner, utredare vid Sveriges kommuner och landsting (SKL)
• Erik Kochbati, ordförande vid Sveriges elevråd
• Emil Gustavsson, ordförande vid Sveriges Elevkårer
• Julia Lindh, ordförande vid Sveriges elevråd SVEA.

 

Helén Ängmo, Skolinspektiones generaldirektör, Gabriella Ahlström, moderator och Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, BEO.

 

Här hölls konferensen.

14/11 - Stockholm, Stockholm City Conference Centre. Barnhusgatan 12-14.
15/11 - Malmö, Scandic Triangeln. Triangeln 2.
21/11 - Göteborg, Folkets hus, Draken. Heurlins plats 15 (Järntorget/Olof Palmes Plats).

Tid: Klockan 09.00-16.00

Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som är skolledare, skolhuvudman, skol- och förvaltningschef, skolpolitiker eller med annan beslutsfattande och strategisk roll inom skolområdet.

Frågor om konferensinnehållet?
Kontakta Skolinspektionen: skolinspektionensdag@skolinspektionen.se

Varmt välkommen!

 

Vill du att vi skickar dig en inbjudan till Skolinspektionens konferenser direkt till din e-postadress?

Anmäl dig här: Prenumerera