Start

Konferens: Skolans utmaningar och möjligheter

 

Syftet med Skolans utmaningar och möjligheter var att knyta ihop Skolinspektionens granskningar och Skolverkets utvecklingsinsatser i en gemensam konferens.

Konferenserna pekade ut de viktigaste utvecklingsområdena i skolan som Skolinspektionen och Skolverket ser i dag. Båda myndigheternas ledningar och sakkunniga berättade om vilket stöd som behöver utvecklas på central nivå för att stödja skolan. Under konferensen lyftes ledarskapets betydelse och vikten av en väl fungerande samverkan för att utveckla verksamheten. Även styrkedjan och lokalt utvecklingsarbete stod i fokus, men också den stora utmaningen i att möta och integrera nyanlända elever.

Tre olika seminarier fördjupade diskussionen:

  • Det lokala kvalitetsarbetet och utvecklingen av skolan
  • Undervisningens kvalitet
  • Trygghet och motivation

Medverkade gjorde bland andra Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och Skolinspektionens tf. generaldirektör Helén Ängmo som tillsammans gav bilder av hur tillsyn, stöd och utveckling kan samverka utifrån de största utmaningarna inom svensk skola. I programmet medverkade även Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Barn- och elevombudet (BEO).

Moderator var Cecilia GarmeCecilia Garme

Konferensen ersatte för Skolinspektionens del den tidigare Skolinspektionens dag och för Skolverkets del Aktualitetskonferenserna.

Tid och plats

Konferensen hölls under vecka 46 och 47 på fem olika platser i landet: Arlanda, Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.