Kategori: Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de...

Sameskolan

Sameskolorna ger eleverna förutsättningar att känna stolthet över sitt samiska ursprung och utveckla sin samiska identitet, men det finns också...

Navet i skolornas utvecklingsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet spelar en avgörande roll i skolornas utvecklingsarbete. Samtidigt ser Skolinspektionen ofta brister i detta arbet...