Start

Kategori: Kvalitetsarbete

Sex och samlevnad

Alla elever har rätt till sex- och samlevnadsundervisning som är central för att stärka deras självkänsla och handlingskompetens och möjliggöra...

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de...

Sameskolan

Sameskolorna ger eleverna förutsättningar att känna stolthet över sitt samiska ursprung och utveckla sin samiska identitet, men det finns också...

Navet i skolornas utvecklingsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet spelar en avgörande roll i skolornas utvecklingsarbete. Samtidigt ser Skolinspektionen ofta brister i detta arbet...