Kategori: Skolbibliotek

Skolbibliotek

Här ser du vilka krav Skolinspektionen ställer för att en skola ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek. Här finns även ett...