Kategori: Plan mot kränkande behandling

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

Rapporten visar att de granskade skolorna inte gör tillräckligt för att främja en trygg miljö för eleverna på nätet och inte heller bedriver ett...

Mobbning och kränkande behandling

Här hittar du korta referat av några beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats elle...