Kategori: Fritidshem

Undervisning i fritidshemmet

Fritidshemmen har sedan 2010 ett tydligt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Men fritidshemmens undervisning är ofta osynlig i...

Ansök här

Sista ansökningsdag för start 2019 Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola ell...

Överklaga ett beslut

Skolinspektionens beslut i ärenden om godkännande som huvudman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller även beslut om avvikelse...

Förstagångstillsyn

När en fristående skola har varit igång omkring 5-7 månader gör Skolinspektionen en förstagångstillsyn. Här kan du läsa mer om hur det går till och...

Regelbunden tillsyn 2011

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Här hittar du statistik...

Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet

Kommunerna har ansvar för tillsynen av fristående förskolor och fritidshem. I många kommuner har denna tillsyn brister, det visar en granskning av...

Skolbarnsomsorg

Under 2008 har Skolinspektionen fattat beslut efter regelbunden tillsyn av kommunens skolbarnsomsorg i 50 kommuner.

Detta bedömer vi

Den regelbundna tillsynen fokuserar på några områden, som är viktiga för att alla barn och elever ska få en god utbildning i trygg miljö. I...