Start

Kategori: Fritidshem

Ansök här

Här kan du ansöka om godkännande som huvudman för en ny fristående skola eller för en utökning av verksamheten vid en befintlig fristående skola. D...

Överklaga ett beslut

Skolinspektionens beslut i ärenden om godkännande som huvudman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller även beslut om avvikelse...

Förstagångstillsyn

När en fristående skola har varit igång omkring 5-7 månader gör Skolinspektionen en förstagångstillsyn. Här kan du läsa mer om hur det går till och...

Regelbunden tillsyn 2011

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Här hittar du statistik...

Regelbunden tillsyn 2011

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Här hittar du statistik...

Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet

Kommunerna har ansvar för tillsynen av fristående förskolor och fritidshem. I många kommuner har denna tillsyn brister, det visar en granskning av...

Fritidshem

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i verksamheten på 77 fritidshem. Granskningen visar att fritidshemmen behöver ta sitt pedagogiska uppdrag ...

Skolbarnsomsorg

Under 2008 har Skolinspektionen fattat beslut efter regelbunden tillsyn av kommunens skolbarnsomsorg i 50 kommuner.

Skolbarnsomsorg

Under 2008 har Skolinspektionen fattat beslut efter regelbunden tillsyn av kommunens skolbarnsomsorg i 50 kommuner.

Detta bedömer vi

Den regelbundna tillsynen fokuserar på några områden, som är viktiga för att alla barn och elever ska få en god utbildning i trygg miljö. I...