Kategori: Särskilt stöd

Elever med ADHD

Elever med ADHD kan ha svårigheter med inlärning och andra svårigheter i skolan. Situationen kan se väldigt olika ut för olika individer. Därför är...

Anmälningar och beslut 2012

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2012 om...

Anmälningar och beslut 2012

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2012 om...

Särskilt stöd

Här hittar du korta referat av några beslut i anmälningsärenden som gäller särskilt stöd. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller...

Anpassning av undervisningen

Varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Därför är det en huvuduppgift för skolan att möta varje elev och anpassa undervisningen så...

Anmälningar och beslut 2011

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2011 om...

Anmälningar och beslut 2011

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2011 om...

Elever med AST

Elever med autismspektrumtillstånd, AST, får inte alltid den undervisning de har rätt till. Nu granskar Skolinspektionen om undervisningen och de...

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får ofta inte den likvärdiga utbildning som de har rätt till. Nästan alla granskade skolor behöver...

Rätten till kunskap

Fyrkantig undervisning och lågt ställda förväntningar på elevernas förmåga äventyrar deras rätt till god utbildning. Det visar Skolinspektionens...

Anmälningar och beslut 2010

Statistiken redovisar anmälningar som kommit in till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO under 2010. Anmälningarna gäller upplevda...

Anmälningar och beslut 2010

Statistiken redovisar anmälningar som kommit in till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO under 2010. Anmälningarna gäller upplevda...