Kategori: Kränkningar

Skolors arbete mot kränkningar och trakasserier på nätet

Skolinspektionen har granskat 24 skolors arbete mot trakasserier och kränkningar på nätet. Granskningen visar att skolorna inte gör tillräckligt fö...

Anmälningar och beslut 2012

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2012 om...

Anmälningar och beslut 2012

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2012 om...

Mobbning och kränkande behandling

Här hittar du korta referat av några beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats elle...

Demokrati och värdegrund

Skolan ska förmedla både kunskaper och de demokratiska grundläggande värdena till eleverna. Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Skolornas arbe...

Anmälningar och beslut 2011

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2011 om...

Anmälningar och beslut 2011

Här finns statistik över hur många anmälningar som föräldrar och elever gjorde till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under 2011 om...

Anmälningar och beslut 2010

Statistiken redovisar anmälningar som kommit in till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO under 2010. Anmälningarna gäller upplevda...

Anmälningar och beslut 2010

Statistiken redovisar anmälningar som kommit in till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO under 2010. Anmälningarna gäller upplevda...