Kategori: Modersmålsundervisning

Flerspråkiga elever

Barn som inte har svenska som modersmål får sämre förutsättningar att nå målen. Det beror bland annat på att personalen inte vet tillräckligt mycke...

Nyanlända 2009

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i utbildningen för nyanlända elever på 34 skolor. På ingen av skolorna får de nyanlända eleverna den...