Kategori: Modersmålsundervisning

Nyanlända 2009

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i utbildningen för nyanlända elever på 34 skolor. På ingen av skolorna får de nyanlända eleverna den...