Kategori: Praktiska ämnen

Teknik i grundskolan

Skolans undervisning i teknik utgör en viktig grund för att skapa intresse för ämnet och tydligt visa på kopplingen mellan skolämnet teknik och...