Kategori: Idrott och hälsa

GD-bloggen

I GD-bloggen reflekterar Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo över ämnen som berör Skolinspektionens verksamhet. Här hittar du de senast...

Idrott och hälsa

Undervisningen i idrott och hälsa i årskurserna 4- 6 har dålig koppling till kursplanen, ofta dominerar kunskapsområdet rörelse. Lärarna behöver...

Idrott och hälsa 2010

Skolinspektionens flygande tillsyn av undervisningen i idrott och hälsa visar att bollspel dominerade starkt på lektionerna, medan det knappt förek...