Kategori: NO

Matematik, teknik och naturvetenskap är inte tillräckligt integrerat i förskolan

Det finns stora kvalitetsskillnader mellan hur olika förskolor arbetar med matematik, naturvetenskap och teknik. På en majoritet av förskolorna...

No i årskurs 1–3

I nära hälften av skolorna får eleverna inte undervisning inom alla centrala områden i kursplanen för no. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgran...

Fysik

Fysik är ett eget ämne genom hela grundskolan, med egen kursplan och egna mål. I grundskolans mellersta årskurser syns dock inte fysik i elevernas...

Läsprocessen i årskurs 4-6

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska och naturorienterande ämnen, årskurs 4-6, när det gäller läsprocessen. På en...