Kategori: SO

SO i grundskolan

Skolinspektionen granskar undervisningen i SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i grundskolan. Granskningen fokuserar...

Religionskunskap

Undervisningen i religionskunskap på gymnasiet lever ofta upp till de krav som finns, men det finns viktiga områden där den måste bli bättre för at...

Religionskunskap A/1

Många elever är intresserade av de frågor som religionskunskap berör. Ändå är kunskapsresultaten låga. Skolinspektionen granskar nu undervisningen ...