Start

Kategori: Matematik

Matematik, teknik och naturvetenskap är inte tillräckligt integrerat i förskolan

Det finns stora kvalitetsskillnader mellan hur olika förskolor arbetar med matematik, naturvetenskap och teknik. På en majoritet av förskolorna...

Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Skolinspektionen genomför just nu en kvalitetsgranskning om hur förskolan arbetar med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik,...

Matematik 3c i gymnasieskolan

Matematikundervisningen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram domineras ofta av enskilt räknande i läroboken. Ett sådant...

Undervisningen i matematik i grundskolan

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för att öka...

Matematik

Många lärare bedriver en undervisning som inte ligger i linje med styrdokumenten för ämnet matematik, vilket leder till att eleverna får svårare at...