Kategori: Kunskapsuppföljning

Elever med ADHD

Elever med ADHD kan ha svårigheter med inlärning och andra svårigheter i skolan. Situationen kan se väldigt olika ut för olika individer. Därför är...

Rektors ledarskap

Rektors pedagogiska ledarskap är en central del i arbetet med att skapa en skola av god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där...

Anpassning av undervisningen

Varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Därför är det en huvuduppgift för skolan att möta varje elev och anpassa undervisningen så...

Kunskapsbedömning i åk 1-3

Många lärare i årskurs 1-3 uttrycker en osäkerhet när det gäller arbetet med att bedöma elevernas kunskaper. Det visar Skolinspektionens...

Rektors möjlighet att delegera och skolors organisation

Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens...

Betygssättning 2011

Lärarnas betygsunderlag utgår ofta från kursplanernas mål och betygskriterier, men det förkommer också att underlagen har brister. Det visar...

Betygssättning i gymnasieskolan

Här hittar du både den övergripande rapporten, en separat sammanfattning av de viktigaste resultaten och alla granskningsbeslut för Skolinspektione...