Kategori: Betyg

Ansök här

Här finns ansökningsformulär för dig som vill ansöka om betygsrätt för vuxenutbildning. Du kan ansöka när som helst under året.

Vem kan ansöka om betygsrätt?

Här ser du vilka som har rätt att ansöka om betygsrätt för vuxenutbildning.

Så får du beslutet

Skolinspektionen kan antingen mejla beslutet till kontaktpersonen, skicka det med vanlig post eller delge dig beslutet på annat sätt. Här kan du lä...

När du får beslutet

Här finns information om hur du får ett beslut om betygsrätt för vuxenutbildning, och om hur du gör för att överklaga.

Handläggning i flera steg

Skolinspektionens handläggning av en ansökan om betygsrätt, innehåller flera moment. Här ser du se vilka delar handläggningen innehåller och ungefä...

Överklaga ett beslut

Skolinspektionens beslut i ärenden om godkännande som huvudman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller även beslut om avvikelse...

Bedömning och betygssättning

Lärarna behöver samarbeta mer i bedömningsfrågor och eleverna göras mer delaktiga. Skolorna behöver även bli bättre på att analysera skillnader...

Bedömning och betygssättning 2012/2013

Flertalet av de skolor som har olika typer av betygsavvikelser arbetar inte tillräckligt aktivt för att uppnå likvärdiga betyg. De brister till...

Betygsrätt för vuxenutbildning

Här finns information för dig som vill ansöka om tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg.

Betygssättning 2011

Lärarnas betygsunderlag utgår ofta från kursplanernas mål och betygskriterier, men det förkommer också att underlagen har brister. Det visar...

Betygssättning i gymnasieskolan

Här hittar du både den övergripande rapporten, en separat sammanfattning av de viktigaste resultaten och alla granskningsbeslut för Skolinspektione...