Kategori: HVB

Hem för vård eller boende

På HVB-hemmen bor barn och unga som inte kan bo hemma. På 31 av hemmen går eleverna i så kallad särskild undervisning. Skolinspektionen har granska...