Kategori: Gymnasieskolan

Yrkesprogram i gymnasieskolan

Skolinspektionen har gjort flera granskningar inom området yrkesprogram i gymnasieskolan. I rapporterna kan du läsa om vanliga utvecklingsområden –...

Ansök här

Sista ansökningsdag för start 2019 Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola ell...

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Skolenkäten

Skolenkäten är ett viktigt underlag i Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Skolenkäten genomförs nästa gång hösten 2018.

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Två av tre granskade kommuner tar inte sitt fulla ansvar för att förhindra fortsatt arbetslöshet hos unga kommuninvånare som varken studerar eller...

Matematik 3c i gymnasieskolan

Matematikundervisningen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram domineras ofta av enskilt räknande i läroboken. Ett sådant...

Yrkesprogram

Skolinspektionen har granskat undervisningen på de fem yrkesprogram som har uppvisat störst problem med studieavbrott. På 60 av de 64 skolor som...

Ombedömning av nationella prov

Skolinspektionen ombedömer varje år ett antal nationella prov på skolor som är aktuella för regelbunden tillsyn. Resultatet av ombedömningen är ett...

Introduktionsprogram

Skolinspektionen har granskat utbildningen på två av introduktionsprogrammen i gymnasieskolan – yrkesintroduktion och individuellt alternativ....

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de...

Yrkesprogram

Nu granskar Skolinspektionen om elever på gymnasieskolans yrkesprogram får en ändamålsenlig undervisning som stärker deras motivation att lära, så...

Arbetsformer i gymnasieskolan

Skolinspektionen har gjort oanmälda besök på 62 fristående gymnasieskolor och kartlagt vilket lärarstöd eleverna fick i helklass, vid grupparbete o...

Information for the guardians about the school survey

Hello! Now it’s time for the School survey. The School survey is an online survey addressed to parents/guardians, students and educational staff. T...

Om Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den...

Bedömning och betygssättning 2012/2013

Flertalet av de skolor som har olika typer av betygsavvikelser arbetar inte tillräckligt aktivt för att uppnå likvärdiga betyg. De brister till...

Överklaga ett beslut

Skolinspektionens beslut i ärenden om godkännande som huvudman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller även beslut om avvikelse...

Förstagångstillsyn

När en fristående skola har varit igång omkring 5-7 månader gör Skolinspektionen en förstagångstillsyn. Här kan du läsa mer om hur det går till och...

Gymnasial lärlingsutbildning

Skolinspektionen granskar kvaliteten inom gymnasial lärlingsutbildning för att kontrollera om denna nya utbildningsform, med mycket arbetsplatsförl...

Rektors möjlighet att delegera och skolors organisation

Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens...

Skolavslutningar

Skolinspektionen har tagit ställning till möjligheten att ha skolavslutning i kyrkan vid flera tillfällen. Här beskriver vi hur myndigheten tolkar...