Start

Kategori: Gymnasieskolan

Skolenkäten

Här kan du svara på Skolenkäten. Genom att svara på enkäten ger du oss på Skolinspektionen viktig information om din skola.

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten. OBS. Svarstiden för enkäten är förlängd till den 27 oktober.

Sex och samlevnad

Alla elever har rätt till sex- och samlevnadsundervisning som är central för att stärka deras självkänsla och handlingskompetens och möjliggöra...

Ansök här

Ansökningstiden för skolstart hösten 2018 har gått ut och vi har stängt ansökan om att starta en ny skola eller utöka verksamheten vid en friståend...

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Två av tre granskade kommuner tar inte sitt fulla ansvar för att förhindra fortsatt arbetslöshet hos unga kommuninvånare som varken studerar eller...

Arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Skolinspektionens granskning av yrkesutbildningarna; restaurang- och livsmedelsprogrammet och hantverksprogrammet visar att samverkan mellan skola...

Matematik 3c i gymnasieskolan

Matematikundervisningen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram domineras ofta av enskilt räknande i läroboken. Ett sådant...

Yrkesprogram

Skolinspektionen har granskat undervisningen på de fem yrkesprogram som har uppvisat störst problem med studieavbrott. På 60 av de 64 skolor som...

Ombedömning av nationella prov

Skolinspektionen ombedömer varje år ett antal nationella prov på skolor som är aktuella för regelbunden tillsyn. Resultatet av ombedömningen är ett...

Resultat från Skolenkäten ht 2013

Här finns information och resultat från den senast genomförda Skolenkäten, som gjordes hösten 2013.

Introduktionsprogram

Skolinspektionen har granskat utbildningen på två av introduktionsprogrammen i gymnasieskolan – yrkesintroduktion och individuellt alternativ....

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de...

Yrkesprogram

Nu granskar Skolinspektionen om elever på gymnasieskolans yrkesprogram får en ändamålsenlig undervisning som stärker deras motivation att lära, så...

Arbetsformer i gymnasieskolan

Skolinspektionen har gjort oanmälda besök på 62 fristående gymnasieskolor och kartlagt vilket lärarstöd eleverna fick i helklass, vid grupparbete o...

Asylsökande barn

Från och med 1 juli 2013 får även så kallade papperslösa och gömda barn rätt till utbildning. Av de uppskattningsvis 2000 – 4000 barn som omfattas ...

Bedömning och betygssättning

Lärarna behöver samarbeta mer i bedömningsfrågor och eleverna göras mer delaktiga. Skolorna behöver även bli bättre på att analysera skillnader...

Skolenkäten sorani

زانیارى دەربارەى راپرسینى خوێندنگا بو بەخێوکەران

Enformasyona anketa dibistanê

Silav, Niha dema bersivdana Anketa dibistanê hatîye. Anketa dibistanê lêkolînekê li ser webê ye ku berê xwe dide dêûbav/welî, şagird û personelên...

Informacija basi i Skolsko anketa dzji ko roditelija

Zdravo Alo o vreme basi e Skolsko anketene.I Skolsko anketa i jek anketa preku webstrana oj odnosinelapes e roditelengje/staratelenge, uchenikonge...

Macluumaad ku sabsan aragti ururinta iskuulka ee qofka masuulka ilmaha

Salaam, Hadda waxa la soo gaadhey xiligii aragti ururinta iskuulka. Aragti ururinta iskuulka waxa uu ku sucdaa waalidiinta/masuulka ilmaha, ardeyda...