Kategori: Gymnasieskolan

Yrkesprogram i gymnasieskolan

Skolinspektionen har gjort flera granskningar inom området yrkesprogram i gymnasieskolan. I rapporterna kan du läsa om vanliga utvecklingsområden –...

Skolenkäten

Nu är vårens omgång av Skolenkäten stängd.

Ansök här

Sista ansökningsdag för start 2019 Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola ell...

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Två av tre granskade kommuner tar inte sitt fulla ansvar för att förhindra fortsatt arbetslöshet hos unga kommuninvånare som varken studerar eller...

Arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Skolinspektionens granskning av yrkesutbildningarna; restaurang- och livsmedelsprogrammet och hantverksprogrammet visar att samverkan mellan skola...

Matematik 3c i gymnasieskolan

Matematikundervisningen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram domineras ofta av enskilt räknande i läroboken. Ett sådant...

Yrkesprogram

Skolinspektionen har granskat undervisningen på de fem yrkesprogram som har uppvisat störst problem med studieavbrott. På 60 av de 64 skolor som...

Ombedömning av nationella prov

Skolinspektionen ombedömer varje år ett antal nationella prov på skolor som är aktuella för regelbunden tillsyn. Resultatet av ombedömningen är ett...

Resultat från Skolenkäten ht 2013

Här finns information och resultat från den senast genomförda Skolenkäten, som gjordes hösten 2013.

Introduktionsprogram

Skolinspektionen har granskat utbildningen på två av introduktionsprogrammen i gymnasieskolan – yrkesintroduktion och individuellt alternativ....

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de...

Yrkesprogram

Nu granskar Skolinspektionen om elever på gymnasieskolans yrkesprogram får en ändamålsenlig undervisning som stärker deras motivation att lära, så...

Arbetsformer i gymnasieskolan

Skolinspektionen har gjort oanmälda besök på 62 fristående gymnasieskolor och kartlagt vilket lärarstöd eleverna fick i helklass, vid grupparbete o...

Asylsökande barn

Från och med 1 juli 2013 får även så kallade papperslösa och gömda barn rätt till utbildning. Av de uppskattningsvis 2000 – 4000 barn som omfattas ...

Bedömning och betygssättning

Lärarna behöver samarbeta mer i bedömningsfrågor och eleverna göras mer delaktiga. Skolorna behöver även bli bättre på att analysera skillnader...

Information for the guardians about the school survey

Hello! Now it’s time for the School survey. The School survey is an online survey addressed to parents/guardians, students and educational staff. T...

Om Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den...

Bedömning och betygssättning 2012/2013

Flertalet av de skolor som har olika typer av betygsavvikelser arbetar inte tillräckligt aktivt för att uppnå likvärdiga betyg. De brister till...

Överklaga ett beslut

Skolinspektionens beslut i ärenden om godkännande som huvudman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller även beslut om avvikelse...