Start

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

Granskningen visar att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svenska i den dagliga verksamheten. Men 23 av 34 granskade förskolor saknar motsvarande medvetna arbete när det gäller barnens egna modersmål. På flertalet av dessa förskolor upplever personalen att de inte har tillräckliga kunskaper kring hur de ska arbeta med språkutveckling i andra modersmål än svenska och att de är osäkra på vad uppdraget med flerspråkiga barns språkutveckling innebär.
plant

Relaterat material


Kolla hur du arbetar med de flerspråkiga barnens språkutveckling

Det här är ett verktyg för dig som finns i förskolans ledning, för arbetslag eller för enskilda förskollärare.
 • Titel
 • Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2017-04-20
 • Diarienummer
 • 2015:7428
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport:

  Kvalitetsgranskning

  Granskningsrapport:
  Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Förskola
 • Språk
 • Svenska
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Nyanlända