Start

Gör din anmälan här

Läs detta först

Innan du gör en anmälan rekommenderar vi att du läser igenom denna information om vad du kan anmäla, vad vi gör och vad en anmälan kan leda till:
Prata med skolan eller förskolan
Detta kan du anmäla
Detta händer när du har anmält

Tänk också på detta innan du gör en anmälan

  • Var tydlig med att uppge i anmälan om du har skyddade personuppgifter så att vi kan hålla dessa hemliga.
  • En anmälan och även övriga handlingar som kommer in till Skolinspektionen blir allmänna handlingar. Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa handlingarna. Vi kan dock, med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, hemlighålla vissa känsliga uppgifter.
  • Vi utreder bara saker som redan har hänt.
  • Vår huvudregel är att vi bara utreder om eleven går kvar på förskolan eller skolan.
  • Vi kan inte vara med i skolan och reda ut problemen.
  • Du kan vara anonym, men det kan göra det svårare för oss att hjälpa dig. Läs mer här: Vill du vara anonym?

Anmäl via webben
Gör din anmälan via vårt webbformulär (nytt fönster)
OBS! Det går bara att göra anmälan direkt här på webben om du fyller i allt vid ett tillfälle. Om du vill kunna arbeta med din anmälan vid flera tillfällen under en längre tid rekommenderar Skolinspektionen att du laddar ner Wordformuläret här nedan. Då finns det ingen risk för att din text försvinner.

Wordformulär
Om du inte kan använda vårt webbformulär kan du ladda ner formuläret som ett word-dokument. Det kan du sedan skicka till oss på Skolinspektionen. Adressen hittar du längst ned till vänster på sidan.
Ladda ner formuläret (Word-fil, öppnas i nytt fönster)