Gör din anmälan här

Tänk på detta innan du gör en anmälan

  • Den enklaste och snabbaste vägen till lösning är oftast att prata med skolan eller förskolan. Om det inte hjälper kan du vända dig till den som driver skolan eller förskolan. Läs mer här:
    Prata med skolan eller förskolan
  • Var tydlig med att skriva i anmälan om du har skyddade personuppgifter så att vi kan hålla dem hemliga.
  • En anmälan och även andra handlingar som du skickar in till Skolinspektionen blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst kan få rätt att läsa anmälan och handlingarna. Om vi startar en utredning om en legitimerad lärare eller förskollärare, som kan leda till att denne får en varning eller mister sin legitimation, så får denne alltid läsa hela anmälan och alla handlingar, även dina personliga uppgifter.
  • Vi utreder bara saker som redan har hänt.
  • Vår huvudregel är att vi bara utreder om barnet eller eleven går kvar på förskolan eller skolan. Om anmälan gäller kränkande behandling och mobbning kan vi utreda vad som hänt, även om barnet eller eleven har lämnat förskolan eller skolan.
  • Vi kan inte vara med i skolan eller förskolan och reda ut problemen.
  • Du kan vara anonym, men det kan göra det svårare för oss att hjälpa dig. Läs mer här: Vill du vara anonym?

Anmäl via webben

Gör din anmälan via vårt webbformulär (nytt fönster)
OBS! Det går bara att göra anmälan direkt här på webben om du fyller i allt vid ett tillfälle. Om du vill kunna arbeta med din anmälan vid flera tillfällen under en längre tid rekommenderar Skolinspektionen att du laddar ner Wordformuläret här nedan. Då finns det ingen risk för att din text försvinner.

Wordformulär
Om du inte kan använda vårt webbformulär kan du ladda ner formuläret som ett word-dokument. Det kan du sedan skicka till oss på Skolinspektionen. Adressen hittar du längst ned till vänster på sidan.
Ladda ner formuläret (Word-fil, öppnas i nytt fönster)