Till huvudinnehåll
Illustrerade figurer sitter på texten "Kolla din skola"

Kolla din skola och förskola

Med hjälp av våra verktyg för reflektion kan du få hjälp att bedöma kvaliteten i olika delar av din verksamhet. När du har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport som underlag för ditt fortsatta utvecklingsarbete.

Testen fungerar inte i webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare, exempelvis Edge, Chrome eller Firefox.

Teman och områden

Det här är ett verktyg för dig som finns i förskolans ledning, för arbetslag eller för enskilda förskollärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling på förskolan. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Gå till testet

Här kan du kolla och reflektera över hur skolsituationen ser på din skola ut för elever mottagna i grundsärskolan men som får hela eller delar av sin undervisning inom grundskolan. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Gå till testet

Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med nyanlända elever. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Gå till testet

Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag, för enskilda lärare eller skolbibliotekarier. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur skolbiblioteket används på din skola. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Gå till testet

Skolans arbete med att förbättra undervisningen och skapa förutsättningar för elevernas lärande behöver vara fokus för utvecklingsarbetet. Huvudmannen, rektorn och lärarna har alla viktiga roller att spela och det är viktigt att kommunikationen i styrkedjan fungerar väl. Kolla din styrkedja! är ett enkelt och användbart verktyg för att reflektera över hur de olika aktörerna i styrkedjan kan samspela.

Gå till testet

Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med helhet och sammanhang i yrkesprogrammen. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Gå till testet

Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur betygssättningen fungerar på din skola. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Gå till testet

 

Undervisning

Genom att reflektera kring påståenden om din undervisning kan du få hjälp med att bedöma kvaliteten och se vad som behöver utvecklas.

Det här är ett verktyg för att analysera vilken kvalitet din skola har i historieundervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur historieundervisningen kan utvecklas.

Gå till testet

Det här är ett verktyg för dig som är huvudman, finns i skolans ledning eller undervisar i SFI. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med SFI-undervisningen. Verktyget kan ge vägledning i hur er verksamhet kan utvecklas.

Gå till testet

Det här är ett verktyg för att analysera vilken kvalitet din skola har i teknikundervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur teknikundervisningen kan utvecklas. Verktyget har utarbetats av Skolinspektionen i samverkan med Skolverket och Centrum för tekniken i skolan (CETIS) vid Linköpings universitet.

Gå till testet

Det här är ett verktyg för dig som är huvudman, finns i skolans ledning eller undervisar högpresterande elever. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med undervisningen för dessa elever. Verktyget kan ge vägledning i hur er verksamhet kan utvecklas.

Gå till testet
Senast uppdaterad: 3 september 2020