Till huvudinnehåll
Infografik över Skolinspektionens iakttagelser

Effekter av vårt arbete

  • Ungefär 2,3 miljoner människor går i skolan i Sverige. De går till exempel i förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning, grund- eller gymnasiesärskola.
  • Det finns cirka 16 000 skolor.  
  • Det finns ungefär 1100 skolhuvudmän, det vill säga kommuner, aktiebolag, föreningar eller andra som äger och har ansvar för en skola.
  • Av huvudmännen är ungefär 300 offentliga (främst kommuner). Övriga är huvudmän för fristående skolor (friskolor)

Vad gör vi?

  • Vi besöker ungefär 1000 skolor varje år.
  • Majoriteten av de skolor som vi anmärker på rättar sig redan efter första påpekandet. 
Senast uppdaterad: 4 september 2020