Till huvudinnehåll

Moment som ingår i en inspektion

Nedanstående moment ingår i en inspektion och beskrivs mer detaljerat i informationsbrevet som skickas ut inför ett besök. Huvudmannen/skolan får ett protokoll som sammanfattar intervjuerna och observationerna.

Syftet med lektionsobservationer är att se exempel på hur undervisningen vid skolan är utformad. Vi utgår från ett antal utgångspunkter när vi genomför våra observationer.

Här hittar du  mer om lektionsobservationer.

Intervjuer görs med elever, lärare, elevhälsa och rektor.  Intervjuerna är viktiga för att vi ska få en bra bild av hur skolan fungerar. De elever som ska bli intervjuade får veta det i förväg av rektor. Det behövs inga särskilda förberedelser och det är frivilligt att delta. Om elever inte vill delta eller om vårdnadshavare inte vill att deras barn ska delta meddelar de skolans personal om det.

Om det uppstår behov av att titta på vissa dokument eller i databaser under besöket för att kunna göra våra bedömningar så har vi rätt till det enligt skollagen (26 kap 22 § Uppgiftsskyldighet).

Senast uppdaterad: 11 januari 2021