Till huvudinnehåll

Viktigt just nu

Här listas viktig information gällande ansökningar och anmälningar till Skolinspektionen

Ansökan om distansundervisning öppen

Ansökan av huvudman att godkännas som utförare av utbildning där distansundervisning används är nu öppen. Ansökan är öppen till och med den 1 februari 2021. Information om undantag från ansökningstiden finns på samma sida.

Ansökan om distansundervisning

Ansökan för internationell skola har öppnat

Ansökan för internationell skola med start HT 2022 har öppnat. Ansökan är öppen till och med den 1 februari 2021. 

Ansökan om internationell skola

Nya anmälningar och ansökningar till Skolinspektionen

  • Anmälan om samverkan. Läs mer.
  • Anmälan om att bedriva fjärrundervisning. Läs mer.
  • Ansökan om att Skolinspektionen ska medge att huvudmannen får bedriva större del av undervisningen som fjärrundervisning. Läs mer.
  • Ansökan av huvudman att godkännas som utförare av utbildning där distansundervisning används. Läs mer.

Ansökan om att starta eller utöka en fristående skola har öppnat

Ansökan för att starta eller utöka en fristående skola med start HT 2022 har öppnat. Detta gäller även ansökan om avvikelser inom de nationella programmen. Sista dag att ansöka är den 1 februari 2021.

 

Senast uppdaterad: 24 september 2020